Tokrat smo se odpravili po Mestni četrti Tezno, si ogledali propadajoč zdravstveni dom in se pogovorili o potrebni večnamenski dvorani, za katero so pripravljeni zastaviti vse svoje imetje.

Tokrat smo se na teren odpravili z predsednikom Mestne četrti Tezno Robertom Pungerlom, ki nam je pokazal najbolj perečo problematiko v njihovi MČ. Izrazil je tudi dolgoletno željo po večnamenski dvorani na Teznu, kjer sicer biva 12.000 prebivalcev in je po njegovih besedah nujno potrebna.

Zatika se pri denarju

»Problematika večnamenske dvorane se vleče skozi več mandatov, o njej je govora več kot deset let. Papirji in načrti, kako bi izgledala so že pripravljeni leto, dve nazaj, a sama izvedba še vedno ni na vidiku. Določena je sicer prostorska umestitev, stala naj bi zraven osnovne šole Martina Konšaka, zatika pa se pri denarju,« pojasni Pungerl. Zaveda se, da gre za veliko investicijo, znašala naj bi namreč okoli dva milijona evrov, zato so v MČ pripravljeni zastaviti vse svoje nepremičnine, s katerim bi lahko delno, v približno 25 odstotkih, sofinancirali izgradnjo. »Žal pa v občini še vedno ni bilo posluha za to.«

»Tudi v novem mandatu smo se o tem z vodilnimi na občini že pogovarjali, a je bilo rečeno, da še vedno ni zagotovljenih sredstev ta to,« pojasni Pungerl.

V omenjeno stavbo bi se preselila Tezenska knjižnica, sedež MČ Tezno in nekaj poslovnih prostorov. Objekti, v katerih se nahajajo sedaj, bi se kot smo že prej omenili, prodali. »Dvorana bi imela vsaj 200 sedežev, v njej bi lahko pripravljali različne prireditve, teh sedaj ne moremo izvajati, manjše pa se odvijajo v OŠ Martina Konšaka ali OŠ Slava Klavora. Tako bi imeli krajani večjo možnost druženja, bolj intenzivno bi lahko delovala sama društva.«

Predsednik MČ Tezno Robert Pungerl‎.

Največja problematika je zagotovo zdravstveni dom Tezno o katerem smo v preteklosti že poročali. Ta naj bi se sicer pričel graditi prihodnje leto, poleg osnovne šole Martina Konšaka, kjer je želja, da bi nekoč stala tudi prej omenjena dvorana. »Problem je, ker je stavba zares zelo dotrajana. Polna je razpok, zamaka in je tam zdravstvene storitve zares težko upravljati. Na prenovo čakamo več kot deset let.«

»V takšnem stanju je okrnjena možnost zdravstvene oskrbe. Precej je problem kar se tiče zaposleni, ti delo opravljajo v nevzdržnih razmerah,« opozarja.

 

Na dosedanji lokaciji prostori Zdravstvene postaje Tezno sicer obsegajo dve ambulanti medicine dela, prometa in športa, štiri ambulante družinske medicine, laboratorij in prostor za higiensko vzdrževanje. Trenutne kapacitete pa ne omogočajo izvajanje vseh potrebnih dejavnosti. Problem je tudi, saj je dostop za gibalno ovirane paciente neprimeren, prav tako parkirišče, ki je premajhno in neurejeno.

In kaj o problematiki menijo na MO Maribor?

Z vprašanji, ki se vežejo na težavo MČ Tezno smo se obrnili na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Problematike MČ in KS v Mariboru: