V Mestni četrti Radvanje je največja trenutna težava spremenjena avtobusna trasa 18 Pekre.

Tokrat smo obiskali Mestno četrt Radvanje in o tamkajšnjih problemih govorili s predsednikom sveta MČ Rajkom Kotnikom. Izpostavil je zaprtje pošte in spremenjeno avtobusno traso 18 Pekre.

Predsednikom sveta MČ Radvanje Rajko Kotnik.

Trasa spremenjena v času obnove Lackove ceste

»Ključni problem je avtobusna linija številka 18 Pekre, ki pelje po Radvanjskih ulicah. Trasa je nesprejemljiva. To so premestili, ko so obnavljali Lackovo cesto, ki je povezava med Radvanjem in Pekrami. Bilo je rečeno, da bo za čas obnove, trasa speljana drugje, kar nam je bilo jasno in sprejemljivo,« nam je pojasnil Kotnik.

Konec lanskega leta je bila obnova zaključena, vendar je kljub temu avtobusna linija ostala na istem mestu kot v času del. »Težava je tudi, saj avtobus zavije v ulico Ob Ribniku, ki je tako ozka, da se praktično dva avtobusa ne morata križati. Traso so spremenili tudi v samem centru mesta, le-ta sedaj ne pelje do glavne avtobusne postaje, zato so potniki primorani prestopati.«

Ustanovile so se kar tri civilne inciative, kot pojasni Kotnik: »Inciativa pod Gričem, Pekerska in Radvanjska inciativa. Zbrali 350 podpisov, te smo priložli Uradu za komunalo, promet in prostor. Morali bi upoštevati interes ljudi, da se stvar uredi. Želimo samo, da se ta trasa vrne na staro traso in zadeva bi bila rešena.« Na mariborski občini naj bi izvedli anketo med krajani, trenutno naj bi bila v teku analiza, na podlagi katere bodo prišli do zaključkov. »Menimo, da gre za neumnost.«

Razočarani nad predvidenim zaprtjem pošte

»Prejeli smo dopis pošte, v katerem so nas obvestili o spremembi delovnega časa poslovalnice. Poslovalnica naj ne bi pokrivala stroškov, naj bi šlo le za 73 odstotno pokritje. Imeli smo tudi sestanek na pošti. Žal se ni dalo kaj doseči,« razočaran opisuje Kotnik. »Morali bi pomisliti tudi na interes ljudi. Tu je precej starejših občanov, ki so vezani na to pošto, veliko je turistov. V zadnjem času se turistični promet zelo povečuje. Na občino smo poslali apel, da nam pomagajo, da dosežemo, da bi pošta ostala tukaj.«.

»Na poštni direkciji govorijo, da bi radi oddali poslovalnico v najem, a temu se upiramo, saj vemo kaj se bo zgodilo. Ta najemnik bo po nekaj mesecih ugotovil, da se res ne pokriva s storitvami in bo rekel, da ne bo financiral stvar, ki je družbenega interesa ter enostavno ukinil poštne storitev. Pošta se bo rešila in rekla da tudi privatnik nima interesa. To je nerazumljivo,« še je povedal Kotnik.

In kaj o problematiki menijo na MO Maribor?

Z vprašanji, ki se vežejo rešitev problematik v MČ Radvanje smo se obrnili na MO Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

___________________________________________________________________________

Problematike MČ in KS v Mariboru: