Že od leta 2002 se ukvarjajo s problemom izliva meteorne vode v notranjost garaže ob tržnici.

V našem uredništvu smo se odpravili na ulice Maribora, tokrat v Mestno četrt Nova vas, kjer smo govorili s predsednikom Vinkom Virtnikom. Ta nam je dejal, da kot največjo problematiko njihove MČ ocenjujejo podaljšek Pengove ulice, vse od križišča Oblakove do izvoza na tržnico Tabor. Problematika se vleče vse od leta 2002 in do sedaj, kljub nešteto sestankom z vodilnimi, žal do rešitev niso prišli. »Nihče noče spoznati krivde svojih predhodnikov,« nam pove Virtnik in doda, da je bil blok na Kardeljevi cestu 68-84 izgrajen leta 1980, leta 2002 se je začela problematika izliva meteorne vode iz omenjenega vozišča v notranjost garaže pod blokom, kjer so parkirni prostori.

Pengova ulica sicer spada pod okrilje MO Maribor, kljub temu pa naj na občini ne bi bili pripravljeni kriti investicije. »Želijo, da bi plačali 70 odstotkov vrednostih izvedbenih del. Tega nikakor ne moremo storiti, saj mi, kot etažni lastniki, ne moremo biti v lastništvu z MO Maribor,« pojasni Virtnik. Etažni lastniki so ogorčeni.

»Govorimo o nekvalitetnem vzdrževanju. Na občini vedno govorijo, da se vzdržuje po planih, a vidimo, da se ureja zgolj do Livadne ulice, do tržnice nikakor.«

V začetku tega meseca so se sestali s Sektorjem za komunalo MO Maribor, kjer naj bi jim zatrdili, da bodo uredili vozišče in krili del sanacije hidroizolacije, a govorimo o visoki investiciji, ta je pred osmimi leti znašala 150 tisočakov, sedaj naj bi bila veliko višja.

V preteklem letu so etažni lastniki Kardeljeve 76 sanirali dvoriščne prostore, uredili posebno izolacijo in tako preprečili iztekanje vode v parkirne prostore prve etaže. Obnovo nameravajo nadaljevati tudi v letošnjem letu, saj se zavedajo, da bodo tako pripomogli k preprečevanju iztekanje v notranje prostore, a dejstvo je, da omenjena investicija ne more rešiti nastale škode.

Sprehodili smo se tudi po garaži, kje so posledice izliva meteornih voda precej vidne. Nekateri lastniki parkirnih mest so si bili primorani urediti zaščitne strehe, da voda ne ni uničila njihovih vozil »Vidno je, da imajo stalaktite, voda prepušča ploščno in je zelo v slabem stanju. Posledice so dobro vidne,« nam opiše. V MČ si želijo, da bi se zadeve pomaknile naprej in da bi končno prišlo do rešitve.

Poleg Pengove najbolj problematična tržnica

V MČ Nova vas se že nekaj let vlagajo napori v urejanje in oživljanje tržnice Tabor, s čimer želijo v tekočem mandatu intenzivno nadaljevati. Po besedah Virtnika lahko tržnica Tabor postane osrednji prostor druženja in življenja prebivalcev Nove vasi. »Žal je tržnica v obstoječem stanju še vedno precej degradirana, ponekod deluje zelo neurejeno. V kolikor želimo povečati število aktivnosti in obiskovalcev na tem prostoru, bodisi obiskov tržnice ali drugih dogodkov, prireditev, je potrebno sanirati infrastrukturne pomanjkljivosti prostora.« Med drugim si želijo, da bi se zarisala nova parkirna mesta na zahodni strani, kjer je novo asfaltiran del platoja. Menijo, da bi bila potrebna odstranitev dotrajane in poškodovane nadstrešnice ter ograde prostora za ločevanje odpadkov. Poleg tega bi bila potrebna umestitev urbane opreme in stojal za kolesa.

V slabem stanju je tudi vzhodna stran tržnice, kjer je plato zelo uničen in je posledično nevaren za pešce, invalide in mamice z vozički. »Zagotovo bi bila potrebna obnova betonskih stopnic do tržnice za večjo varnost krajanov. Prav tako smo mnenja, da bi se postavilo dvigalo za lažji dostop starejših oseb in invalidov do prodajnih prostorov,« še doda predsednik MČ. Gre zgolj za peščico predlogov, ki bi zagotovo prispevali za svetlejšo prihodnost tržnice.

In kakšen je plan MO Maribor?

Z vprašanji kaj imajo v načrtu in ali bo v MČ Nova vas končno prišlo do investicije, smo se obrnili na MO Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.