DARS
 • 27.10.2021 20:02 - Pozor vozniki, ki vozite po cesti H2, hitra cesta skozi Maribor, pred priključkom Maribor Pobrežje, Zrkovska cesta v smeri Šentilja, Avstrije je vozilo, ki vozi v nasprotno smer!
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Koper - Ljubljana, pred razcepom Kozarje v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - Maribor, predor Pletovarje - priključek Sl. Konjice v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, predor Golovec - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, zaprt počasni pas, pranje predora.
 • 27.10.2021 20:02 - H5, Koper - Škofije, prehod Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas, poostren nadzor.
 • 27.10.2021 20:02 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Šmarje Sap - razcep Malence v smeri Ljubljane, popolna zapora, pranje predorov.
 • 27.10.2021 20:02 - A2, Obrežje - Ljubljana, uvoz Šmarje Sap v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Maribor - Ljubljana, predor Golo Rebro v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 27.10.2021 20:02 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 27.10.2021 20:02 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Ravbarkomanda - priključek Postojna v smeri Kopra, oviran promet, odstavni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pred razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, dela, oviran promet.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kanalizacije, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-108, Litija - Zagorje, pri Bregu pri Litiji, občasne, do 30 minutne popolne zapore zaradi poseka in spravila lesa, do 20. 11. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-204, Dornberk - Štanjel, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev TK kabelske kanalizacije, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, Kobdilj - Koprivnik, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije, do 22. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-2, Ormož Z - Ormož V, Ormoška obvoznica, pri Hardeku, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in obnove ceste, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Podgrad - Zalči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 6. 5. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 25. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, v Malem Slatniku, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestne razsvetljave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-416, Litija - Šmartno, v Litiji, na Grbinski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnje optičnega omrežja Rune Slovenija S-20, do 30. 10. 2021, dnevno med 7:00 in 17:00.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 22. 8. 2022, med 7. in 16. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - priključek Kozina v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.10.2021 20:02 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - LC Križe - Veliki Slatnik - Hrušica, Občina Novo mesto, izmenično enosmerni promet, izgradnja optične kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - LC Petelinjek - Potov vrh - Križe, Občina Novo mesto, izmenično enosmerni promet, izgradnja optične kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 21. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 20. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri Dobropolju, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza in rekonstrukcija ceste, do 23. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-691, Zavrč - Drenovec, pri Goričaku, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici pri krožišču pri avtocestnem priključku, oviran promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, na Lepencah, oviran promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-623, Kastelec - Podgorje, pri Črnotičah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vodovoda, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, oviran promet, vzdrževalna dela, do 23. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Konjice, dela, izmenično enosmerni promet.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-686, Tepanje - Žiče, med avtocestnim priključkom Slovenske Konjice in Dražo vasjo, popolna zapora, ureditev krožišča, do 5. 11. 2021. Obvoz: Tepanje – Slovenske Konjice – Žiče – Draža vas in obratno. Avtocestni priključek Slovenske Konjice ostaja odprt.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-726, Črenšovci - Razkrižje, na mostu čez Muro, izmenično enosmerni promet, sanacije vozišča na mostu, do 19. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-614, Štanjel - Manče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežin, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-408, Žiri - Trebija, pri odcepu za Kladje, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Gabrk - priključek Senožeče v smeri Ljubljane, dela, zaprt počasni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Šmarju pri Sežani, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija podvoza avtoceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina, na Celjski cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja nadhoda, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, popravilo podvoza, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Slovenska ulica, izmenično enosmerni promet, obnova fasade in strehe objekta, do 3. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Travniku, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče), pri križišču s Kidričevo ulico, oviran promet, zamenjava hidravlične napeljave, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, na Tacenski cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnja NN priključka za objekt, do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 27. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Malem Trebeljevem, izmenično enosmerni promet, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 21. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti, (Šentvid - severna ljubljanska obvoznica proti centru), zaprt en prometni pas, obnova voziščne konstrukcije, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 20. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, popolna zapora, zaščite brežine, do 23. 12. 2021, popolne zapore bodo ob delavnikih 7.30-11.30, 12.00-14.30, 16.00-18.00 in 19.00-6.00.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, v Lovrencu na Pohorju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, obnova meteorne kanalizacije in novogradnja vodovoda, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času, v zimskem času.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, na Spodnjem Blatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 20. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki, v Ilirski Bistrici, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 19. 11. 2021. Občasne kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut) med 8. in 17. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-425, Mežica - Črna na Koroškem - Šoštanj, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, oviran promet, promet poteka po enem pasu, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-414, Kamnik - Vransko, pri Črnem Vrhu v Tuhinju, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Ločica - Trojane - Blagovica - Krtina - Domžale - Kamnik in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 10. 4. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Vidanovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija in nadgradnja omrežja KKS Ljutomer, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Kraljevcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 20. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba plinovoda, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, rekonstrukcija križišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Šoštanju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija krožnega križišča, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, zaradi sanacije mostu na avstrijski strani, do 1. 4. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 tone preusmerjen na prehod Holmec.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, ureditve površin za kolesarje in pešce, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-430, Hoče - Slivnica, pri odcepu za Slivnico, zaprt en prometni pas, ureditev priključka, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-102, Želin - Sp. Idrija, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita brežine, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-704, Radlje - Ribnica, pri Ribnici na Pohorju, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Koper - Ljubljana, uvoz Kastelec v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Kastelec iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Kastelec v smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Kastelec iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-105, Metlika - most čez Kolpo, v Metliki, izmenično enosmerni promet, nadvoza nad železnico, do 11. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-737, Rače - Šikole, pri Spodnji Gorici, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, v Kropi, izmenično enosmerni promet, obnova objekta "Klinarjeva hiša", do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora, izvedbe protiprašne zaščite, popravila zidov in sanacije prepustov, do 22. 11. 2021, od ponedeljka do petka, dnevno med 7.30 - 17. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 31. 12. 2021, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-207, Col - Črni Vrh, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija skalne brežine, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - Koper, priključek Kozina - priključek Srmin v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.10.2021 20:02 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 31. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - A1, Ljubljana - Koper, razcep Gabrk - priključek Divača v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021, od 8.30 do 17. ure občasne 15 minutne popolne zapore.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, na Pokljuki, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, izmenično enosmerni promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, oviran promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, razcep Gabrk iz smeri Fernetičev, Italije proti Ljubljani, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Paderni, zaprt en prometni pas, preplastitve ceste in ureditve odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 20. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 10. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, popolna zapora, obnove vozišča, do 7. 12. 2021. Obvoz: je urejen po državnih cestah.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, Ribljek - Bosljiva Loka, izmenično enosmerni promet, ojačitve vozišča, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 5. 11. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 16. 12. 2021, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut).
 • 27.10.2021 20:02 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 29. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, nadomestne gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 26. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 24. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.10.2021 20:02 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 6. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
 • 27.10.2021 20:02 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Ig, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 26. 11. 2021. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Cezanjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcija mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcija ceste in izvedba krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedba krožnega križišča, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Popolne zapore v dnevnem in nočnem času.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 27.10.2021 20:02 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, zaprt je v križišču pas za zavijanje proti Lescam, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 5. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 11. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.10.2021 20:02 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 27.10.2021 20:02 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 1. 12. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 27.10.2021 20:02 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.10.2021 20:02 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 27.10.2021 20:02 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.

Gospodarstvo

Pošta Slovenije je bila že doslej večinski lastnik Intereurope. Nedavno pa je svoj delež pri tem koprskem logistu še povečala.

Uredništvo1 dan

V Pivovarni Laško Union so napovedali velike spremembe. Najpozneje januarja prihodnje leto piva Union ne bodo več varili v Ljubljani.

Uredništvo2 dneva

Predsednik SMC in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek meni, da bodo prihodnje volitve redne, čeprav po njegovih besedah obstaja tudi kakšna možnost predčasnih volitev.

Uredništvo4 dnevi

Že šesto leto zapored je časnik Večer v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico podelil častne nazive podravsko podjetje leta.

Uredništvo5 dni

V okviru konference slovenske reciklažne industrije je v Rimskih termah potekala zanimiva okrogla miza, na kateri je sodeloval tudi Jure Fišer, direktor mariborske Surovine in predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov.

Damjan Veršič6 dni

Prvi Strateški forum pijač, ki so ga v Portorožu pripravili Združenje industrije pijač, Združenje slovenskih pivovarn in Združenje slovenskih vinarjev, ki delujejo v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, je izpostavil glavne dosežke, teme in izzive sektorjev. Eni izmed teh so tudi na področju embalaže.

Uredništvo6 dni

Obljubil je tudi nadaljnje spremljanje razmer v gospodarstvu zaradi vse višjih cen energentov.

Uredništvo6 dni

Predsednik vlade se je danes preko videokonferenčne povezave pogovarjal s Timom Cookom, izvršnim direktorjem podjetja Apple.

Uredništvo7 dni

Možni ukrepi vlade zajemajo tudi reguliranje marž ter možnost uvedbe energetskega vavčerja za gospodinjstva, ki so posebej ogrožena.

Uredništvo1 teden

Gospodarstvo ostro nasprotuje vsakršnim idejam o ponovnem zapiranju gospodarstva zaradi širjenja okužb s covidom-19.

Uredništvo1 teden

Imate poslovno idejo, pa ne veste, kako natanko bi se je lotili? Rok za prijavo na javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive so podaljšali do 25. oktobra.

Uredništvo1 teden