DARS
 • 26.02.2021 18:55 - A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, pred razcepom Kozarje v smeri Kozarij, okvara vozila, oviran promet.
 • 26.02.2021 18:55 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Višnja Gora - priključek Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 2 min, dolžina: 1 km in 600 m.
 • 26.02.2021 18:55 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri izstopu.
 • 26.02.2021 18:55 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 2 h pri vstopu.
 • 26.02.2021 18:55 - H6, Izola - Koper, predor Markovec v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - Otočec - grad Otočec, most čez Krko, popolna zapora, sanacija mostu, do 31. 3. 2021. Obvoz: grad Otočec - Šentpeter - Gumberk - Ratež - grad Otočec in obratno.
 • 26.02.2021 18:55 - H6, Koper - Izola, uvoz Semedela v smeri Portoroža, dela, popolna zapora.
 • 26.02.2021 18:55 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke, občasno zapiranje predora, miniranje ne avstrijski strani.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, popravilo bankin, dvosmerno ob gradbišču, do 1. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - H6, Koper - Izola, pred izvozom Semedela v smeri Portoroža, dela, zaprt vozni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-108, Litija - Zagorje, med Renkami in Šklendrovcem, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine, do 18. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, izmenično enosmerni promet, ureditev parkirišča, do 18. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Škofji Loki, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 17. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Srpenica, izmenično enosmerni promet, izvedba geomehanskih raziskav, do 5. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Kandijska cesta, izmenično enosmerni promet, rušitev objekta, do 27. 2. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-230, Gornja Radgona - Radenci, pri Gornji Radgoni, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka za TC, do 31. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Bistrica jug - počivališče Tepanje v smeri Ljubljane, oviran promet, sanacija plazu.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Ratečah, oviran promet, gradnja peš poti, do 16. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - A1, Maribor - Šentilj, prehod Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, ovira na vozišču, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 16. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri Center - Črnuče.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 7. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Prilesju, izmenično enosmerni promet, izvedbe pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G1-5, Laško - Celje, v Celju, na Ulici XIV Divizije, izmenično enosmerni promet, ureditve izvoza, do 30. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-216, Krka - Žužemberk, v Marinči vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 5. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah, izmenično enosmerni promet, gradnja elektro kabelske kanalizacije, do 15. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-647, Mlačevo - Krka, na Krki, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 5. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, na Hotunju, popolna zapora, obnova cestišča, do 14. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-105, Novo mesto - Metlika, od krožnega križišča "Tabletka" v Novem mestu proti Metliki, popolna zapora, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-646, Višnja Gora - Ivančna Gorica, pri avtocestnem bencinskem servisu Podsmreka, izmenično enosmerni promet, priključitev na kanalizacijsko omrežje, do 15. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem, na Bevkovi ulici, izmenično enosmerni promet, interventna zapora zaradi poškodbe na komunalnem vodu, do 15. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, popolna zapora, gradnja peš in kolesarske povezave, do 1. 4. 2021. Obvoz: Obvoz za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t ter redno avtobusno linijo urejen po lokalnih cestah. Obvoz za težja tovorna vozila na relaciji Lesce - Črnivec - Dobro polje - Gobovce - Kamna Gorica - Lesce in obratno.
 • 26.02.2021 18:55 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-667, Kronovo - Šmarjeta - Škocjan, pri Zburah, izmenično enosmerni promet, gradnja kabelske kanalizacije, do 3. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 15. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 26.02.2021 18:55 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, podiranje kamnitega zidu na cesto.
 • 26.02.2021 18:55 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč, do 3. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 26. 2. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 5. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 10. 5. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • 26.02.2021 18:55 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno. Zaradi del na cesti Ponikve - Dole, je v Hotunju obvoz urejen po občinskih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 6. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 26.02.2021 18:55 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 29. 3. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 26.02.2021 18:55 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 28. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, promet poteka po enem pasu.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Poljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 30. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • 26.02.2021 18:55 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 26.02.2021 18:55 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Boštanj - Planina - Jurklošter.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 26.02.2021 18:55 - LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 26.02.2021 18:55 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 26.02.2021 18:55 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 26.02.2021 18:55 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 26.02.2021 18:55 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.

Ruše

Ruški dom, ki ga bo gradilo podjetje SeneCura, bo imel t.i. gospodinjske skupnosti. Vsaka skupnost bo predvidoma imela 12 oskrbovancev. Novogradnjo bo tako sestavljalo 8 enot ter 5 enot za dementne stanovalce in podobna stanja. V domu bodo pred sprejemom prvih stanovalcev predvidoma razpisali 70 delovnih mest različnih profilov.

Damjan Veršič2 dneva

Podjetje SeneCura je pridobilo koncesijo za gradnjo ruškega doma starostnikov s 150 posteljami. Županja pravi, da je ruška upravna enota edina brez doma za starejše v Sloveniji, in to kljub temu, da imajo nadpovprečno število starostnikov.

Damjan Veršič1 teden

Na družbenem omrežju Facebook je zaokrožila novica, da neznanec v Rušah zastruplja pse.

Uredništvo3 tedni

Ker je kolesarka pot iz Ruš proti Mariboru pozimi večkrat poledenela, se na Občini Ruše sprašujejo, zakaj tudi v zimskem času za njeno vzdrževanje ne poskrbi država, ki je kolesarsko pot tudi zaprla. Z Direkcije RS za infrastrukturo odgovarjajo, da je ta povezava uvrščena v sedmi prednostni razred, ki določa, da se ceste in kolesarske povezave v zimskih razmerah zaprejo. Medtem Uroš Rozman, ki je vodil projekt Dravske kolesarske poti, pravi, da če želijo občine nadstandard, morajo tudi same pomagati pri vzdrževanju, podobno kot to počnejo v Kranjski Gori.

Damjan Veršič4 tedni

Prostovoljci Gorske reševalne službe Maribor so včeraj zvečer ponovno posredovali na Pohorju. Pomoč so potrebovale osebe, ki so imele težave z orientacijo, bile so izčrpane, presenetila jih je tudi tema.

Uredništvo1 mesec

Na Pohorju je skupno 200 kilometrov državnih cest. Od tega je 147 kilometrov cest asfaltiranih, 53 kilometrov cest pa je makadamskih. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je velik del cest v zelo slabem stanju. Minister Jernej Vrtovec napovedal, da bo za ureditev državnih cest na Pohorju v naslednjih dveh letih namenjenih 30 milijonov evrov.

Andreja Bjelan2 meseca

Občani Ruš, ki so dopolnili 15 let in prebivajo na območju Krajevnih odborov Smolnik in Bezena, lahko danes oddajo svoj glas za projektne predloge, zbrane v okviru poziva k projektnim predlogom za participativni proračun v Občini Ruše za leto 2021 »Nea se obiraj, Hitro participatiraj«.

Uredništvo2 meseca

Pred sprejetjem odloka so se lotili večjih sanacijskih del, ki še niso v celoti zaključena. Potrebujejo še nekaj dni, da vzpostavijo stanje, ki bo primerno za odprtje.

Uredništvo2 meseca

V soboto je izzvenel 18. KANTFEST, ki je bil tokrat zaradi popolne zapore kulturnega in družabnega življenja izveden v virtualnem okolju. S prenosom koncerta enajstih avtoric in avtorjev v živo na FB strani Kantfesta. Sami so svojo akcijo imenovali KANTFEST Antivirus Softver.

Uredništvo2 meseca

Na parkirišču pri dvorani Tabor bo danes in v torek znova potekalo množično testiranje na koronavirus. Hitri testi danes tudi v Rušah.

Uredništvo2 meseca

Dravska kolesarska pot je že v celoti povezana in označena od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško, a je načrtov, da bi jo še bolj ustrezno uredili, kar nekaj.

Uredništvo2 meseca