V Krajevni skupnosti Razvanje je poleg dotrajane in nevarne Razvanjske ceste največji problem manjkajoča kanalizacija in vodovod v višje ležečih območjih.

V preteklih dneh smo poročali o problematiki MČ Nova vas in MČ Center, tokrat smo obiskali Krajevno skupnost Razvanje in izvedeli, da je kar 40 gospodinjstev brez zagotovljene pitne vode. Le-to jim tedensko oziroma po potrebi dovažajo gasilci PGD Razvanje. Sestali smo se s predsednikom sveta KS Razvanje Dragom Rečnikom. “Žal je kanalizacija in vodovod v naši KS nekakšna mrtva točka že več let. K sreči imamo naše gasilce, ki pomagajo pri oskrbi hiš na višje ležečih območjih, sicer bi bila le-ta brez vode.”

Zaselek Habakuk s pitno vodo oskrbujejo gasilci PGD Razvanje.

Govora je o zaselku Habakuk, kjer so sicer imeli urejen privaten vodovod, a žal je ta danes veliko premajhen. Zadoščal je potrebam štirim gospodinjstvom, danes je teh desetkrat več. “Nekoč so bile štiri domačije, z leti so se zgradili vikendi, ki so danes bivalni, nekaj je tudi na novo izgrajenih hiš,” pojasnjuje Rečnik in dodaja, da naj bi bila ureditev kanalizacije in vodovoda v prvem programu. “Z občino se redno dobivamo in smo v kontaktu, tečejo dogovori o ureditvi, prav tako je sklican sestanek z vodovodom, projektantom ter firmo, ki pridobiva vsa soglasja za prekop zemljišč.”

Nekaj težav se je pojavilo tudi zato, ker posamezniki lastniki zemljišč prekopa ne dovolijo, zato je potrebno veliko dodatnih usklajevanj med lastniki, projektantom, ki si je traso zamislil in seveda s samim izvajalcem.

“Konkretno ni jasno kdaj bo prišlo do rešitev, a zadeve naj bi se po obljubah mariborske občine izpolnile v letošnjem letu.”

Cesta polna lukenj je vse nevarnejša

Skupaj s predsednikom smo se zapeljali tudi po Razvanjski cesti, ki je sicer na določenem odseku bila pred kratkim obnovljena, a še vedno je večina le-te v izredno slabem stanju. Cesta se poseda, polna je lukenj, zato je na določenih predelih postala izredno nevarna, predvsem v zimskih časih, ko vse pogosteje prihaja do zdrsov vozil s cestišča. Prav tako ni urejene ustrezne razsvetljave po celotni dolžini, zadnja investicija občine so bile tri svetilke javne razsvetljave, ki so jih postavili na križišču s Papeško cesto.

Gre za eno bolj prometnih cest v Mariboru, najverjetneje zato, ker se vozniki izognejo vožnji po hitri cesti kjer so številni semaforji, Razvanjanska cesta namreč nima niti enega. Prav tako primanjkuje urejen pločnik ob cesti, s katerim bi bili občani zagotovo veliko bolj varni.

Predsednik KS Razvanje nam je razkazal nevarno Razvanjsko cesto.

“Menim, da je potrebno cesto čimprej sanirati, potrebna je nova asfaltna prevleka in dograditev manjkajočega pločnika s pripadajočo javno razsvetljavo,” je še povedal Rečnik in dodal, da je gostota prometa resnično velika, vse več pa je tudi sprehajalcev, ki se sprehajajo do Botaničnega vrta, zato ga skrbi za varnost le-teh. K temu pa pripomore tudi slaba vidljivost: “Želim, da bi se zadeve uredile preden bi bilo prepozno oz. prej, ko bi se kaj zgodilo.”