DARS
 • 07.03.2021 09:09 - G1-11, Koper - Dragonja, mejni prehod Dragonja, vstop in izstop, popolna zapora, izpad računalniškega sistema. Obvoz: preko mejnega prehoda Sečovlje.
 • 07.03.2021 09:09 - A5, Lendava - Maribor, priključek Pernica - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, oviran promet.
 • 07.03.2021 09:09 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: avtobusi 20 min pri vstopu.
 • 07.03.2021 09:09 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - predor Golovec v smeri Malenc, dela, zaprt počasni pas.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Ambrus - Grintovec, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja.
 • 07.03.2021 09:09 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Šalari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvajanja meritev, do 8. 3. 2021, od 7. do 17.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, poravilo zidov in kašt, do 12. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika, meteorne kanalizacije in JR, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 8. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, zapora lokalne ceste Erjavčeva ulica, do 23. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-435, Maribor - Ruše, v Mariboru, Limbuška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje ceste, 1. etapa (izvedba plinovoda in gradnja pločnika), do 10. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 28. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, oviran promet, ureditve kolesarske steze, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-699, Dravograd - Libeliče, pri Tribeju, izmenično enosmerni promet, porušitev brežine med cesto in reko Dravo, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - Otočec - grad Otočec, most čez Krko, popolna zapora, sanacija mostu, do 31. 3. 2021. Obvoz: grad Otočec - Šentpeter - Gumberk - Ratež - grad Otočec in obratno.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-108, Litija - Zagorje, med Renkami in Šklendrovcem, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine, do 18. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, izmenično enosmerni promet, ureditev parkirišča, do 18. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Škofji Loki, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 17. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-230, Gornja Radgona - Radenci, pri Gornji Radgoni, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka za TC, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Bistrica jug - počivališče Tepanje v smeri Ljubljane, promet poteka po dveh zoženih pasovih, sanacija plazu.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Ratečah, oviran promet, gradnja peš poti, do 16. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - A1, Maribor - Šentilj, prehod Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, ovira na vozišču, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 09:09 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 16. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri Center - Črnuče.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 7. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Prilesju, izmenično enosmerni promet, izvedbe pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G1-5, Laško - Celje, v Celju, na Ulici XIV Divizije, izmenično enosmerni promet, ureditve izvoza, do 30. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, na Hotunju, popolna zapora, obnova cestišča, do 14. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-105, Novo mesto - Metlika, od krožnega križišča "Tabletka" v Novem mestu proti Metliki, popolna zapora, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-646, Višnja Gora - Ivančna Gorica, pri avtocestnem bencinskem servisu Podsmreka, izmenično enosmerni promet, priključitev na kanalizacijsko omrežje, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem, na Bevkovi ulici, izmenično enosmerni promet, interventna zapora zaradi poškodbe na komunalnem vodu, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, popolna zapora, gradnja peš in kolesarske povezave, do 1. 4. 2021. Obvoz: Obvoz za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t ter redno avtobusno linijo urejen po lokalnih cestah. Obvoz za težja tovorna vozila na relaciji Lesce - Črnivec - Dobro polje - Gobovce - Kamna Gorica - Lesce in obratno.
 • 07.03.2021 09:09 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 27. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 07.03.2021 09:09 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, izdelava novega opornega zidu, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 10. 5. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • 07.03.2021 09:09 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno. Zaradi del na cesti Ponikve - Dole, je v Hotunju obvoz urejen po občinskih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 07.03.2021 09:09 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 29. 3. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 07.03.2021 09:09 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 28. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, promet poteka po enem pasu, občasno nastajajo zastoji.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Poljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 30. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • 07.03.2021 09:09 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 07.03.2021 09:09 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 09:09 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 07.03.2021 09:09 - LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 07.03.2021 09:09 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 07.03.2021 09:09 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 07.03.2021 09:09 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 07.03.2021 09:09 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.

Problematika MČ Studenci: Nelegalno odlagališče odpadkov ogroža vodne vire

2 leta
Nazadnje posodobljeno: 2 leta
Odpravili smo se po Mestni Četrti Studenci in gudronsko jamo, kamor so nekoč odvažali odpadke. Obstaja bojazen, da je ogrožena pitna voda.

Tokrat smo se na teren odpravili z Janezom Šauperlom, predsednikom Mestne četrti Studenci, ki nam je pokazal dve najbolj pereči zadevi v njihovi MČ. Najprej smo si ogledali nadhod nad železniško progo. Tega je občina pred tremi meseci zaradi nevarnosti zaprla, s svojim dejanjem pa MČ Studenci niso seznanili. Za to so izvedeli od nezadovoljnih krajanov. »Od takrat do danes se ni ničesar naredilo. Prepričan sem, da bi to morali bolje vzdrževati, ne pa enostavno zapreti. Nujno potrebno je pristopiti k sanaciji tega,« pojasnjuje.

»V imenu krajanov, otrok, zahtevam, da se nadvoz sanira in da je do začetka šole to urejeno.«

Šauperl opaža, da kljub zaprtju, tega veliko ljudi ne upošteva in še naprej prečkajo most. Ker je le še mesec dni do pričetka novega šolskega leta, meni, da se bodo na zaporo požvižgali tudi šolarji. Poleg tega ga skrbi, da bodo uporabljali drugo možnost, saj ena stran proge ni zaščitena z ograjo. Tako bodo po njegovem mnenju nekateri prečkali progo in nato preplezali ograjo. »Bog ne da, da se kaj zgodi,« izrazi svojo zaskrbljenost.

Zaveda se, da bodo predvsem šolarji tisti. ki bodo iskali druge rešitve za prečkanje proge.

Gudronska jama ogroža vodne vire

Nato smo se odpravili po Limbuški cesti, kjer nam je Šauperl pokazal gudronsko jamo. Gre za problematiko, staro več kot 40 let. V MČ so nemalokrat opozarjali, da bi jo bilo nujno potrebno sanirati, saj ogroža vodne vire Kamniškega platoja. Gre za jamo, podobno tisti v Pesnici, le-da je Pesniška edina legalna. Studenška, najverjetneje ni edina, temveč se v bližini nahaja vsaj še ena, spada med nelegalna odlagališča. V letu 2008 je bil podpisan dogovor s tedanjim županom Francom Kanglerjem ter pristojnim ministrstvom. Sredstva bi se morala črpati iz fonda starih bremen, a ta sredstva v državnem proračunu niso bila nikoli planirana. Nato je problematika nekoliko potihnila.

»V te jame so vozili sode gurdona. To bi verjetno v 50-ih letih pločevino že nažrlo iz tega vzroka bi nastala ekološka bomba, če lahko temu to rečem. Ni pa to edina o kateri Studenčani govorijo, ampak bi naj bila na levi strani Lesarske ulice še ena. Mislim, da bi se moral nekdo za to zavzeti, če hočemo v bližnji prihodnosti imeti še pitno vodo,« nam je ob pogledu na polje, ki zakriva dejansko stanje, zaskrbljen dejal predsednik MČ Studenci.

»Marsikaj se lahko zgodi. Vprašljiva je tudi oskrba vode s širšim Mariborom. Želimo, da se to izkoplje in odpelje na pravilno deponijo, kjer se to da uničiti, če niso sodi že zdavnaj porjaveli in gre gurdon v zemljo.«

Dejal je še, da bodo na seji MČ Studenci, ki jo bodo imeli septembra, preko komisije razpravljali o tej problematiki in dogovorili postopke za naprej. »Mislim, da bomo morali ukrepati preko MO Maribor.«

In kaj o problematiki menijo na MO Maribor?

Z vprašanji, ki se vežejo na težavo MČ Studenci smo se obrnili na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Problematike MČ in KS v Mariboru: