DARS
 • 19.06.2021 17:44 - H4, Nova Gorica - Razdrto, predor Barnica - razcep Nanos v smeri Razdrtega, območje zastojev, zamuda: 4 min, dolžina: 3 km in 300 m.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Dolnja Težka Voda - Jugorje, zaradi izvedbe prireditve "Mednarodna gorsko hitrostna dirka Gorjanci 2021", do 20:00. Obvoz: Jugorje - Semič - Ručetna vas - Podturn - Soteska - Straža - Novo mesto in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, občasno poteka izmenično enosmerno, ureditev ceste in pločnike, do 23. 1. 2023.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Dolenjem Boštanju, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz.
 • 19.06.2021 17:44 - R3 - 704, Ribnica - Brezno, v Ribnici na Pohorju, izmenično enosmerni promet, obnova fasade, do 21. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-636, Lipnica - Gobovce, med odcepom za Ovsiše in odcepom za Češnjico, popolna zapora, obnova cestišča, do nedelje, 20. 6, dnevno med 16. do 21. uro. Obvoz: po lokalnih cestah. Med 21. in 16. uro je promet urejen izmenično enosmerno.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-104, Črnuče - Tomačevo, pred krožiščem Tomačevo, oviran promet, obnova vozišča na obvoznici.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-411, Kranj - Podtabor, na Podbrezjah, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-738, Tržišče - Hotemež, pri Birni vasi, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-738, Tržišče - Hotemež, v Krmelju, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-738, Tržišče - Hotemež, na Vrhku, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Ponikvah, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 1. 2022.
 • 19.06.2021 17:44 - A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Jesenice vzhod - galerija Moste v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Ljubljana - Koper, predor Dekani - razcep Srmin v smeri Kopra, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - predor Dekani v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-690, Jurovci - Zg. Leskovec, pri Vareji, izmenično enosmerni promet, izvedba podporne konstrukcije, do 2. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 24. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 25. 6. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-447, Šentrupert - Ločica, v Čepljah, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 3. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - priključek Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 19.06.2021 17:44 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Bežigrad - priključek Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Zgornjem Porčiču, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, dela, zaprt vozni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-686, Tepanje - Žiče, Slovenske Konjice - Draža vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-444, Ajdovščina - Selo, pri Ajdovščini, izmenično enosmerni promet, sanacija fasade, do 10. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-438, Šentilj - Trate, pri Selnici ob Muri, na treh odsekih, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja, do 16. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Rumanji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja TK omrežja, do 7. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 19.06.2021 17:44 - H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - počivališče Šempas v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-7, Starod - Kozina, Račice - Starod, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Malenc, dela, oviran promet.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, sanacija stanovanjskega objekta, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Golavabuki, oviran promet, preplastitev vozišča.
 • 19.06.2021 17:44 - A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, Stari trg pri Ložu - Markovec, oviran promet, izvedba protiprašne zaščite.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-608, Lokve - Čepovan, pri Čepovanu, popolna zapora, sečnja in spravilo lesa, do 31. 7. 2021, med 7:00 in 15:30.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-108, Šentjakob - Litija, pri odcepu za Videm, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 18. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-4, Mislinja - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, oviran promet, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara, do 27. 11. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-425, Poljana - Šentvid, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije Črna, do 27. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-731, Polzela - Parižlje - Braslovče, pri Braslovčah, oviran promet, sanacija drsnega vozišča, do 22. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-409, Divača - Kozina, pri avtocestnem priključku Divača, izmenično enosmerni promet, sanacije drsnega vozišča, do 28. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-452, Žirovnica - Lesce, na Vrbi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije železniškega nadvoza, do 26. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, spremenjena prometna ureditev, do 27. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, izmenično enosmerni promet, posek, spravilo in odvoz lesa, do 31. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, popolna zapora, sancija plazu, do 16. 7. 2021. Obvoz: za osebna vozila skozi Andrence. Za tovorna vozila in avtobuse po cesti Cerkvenjak - Brengova - Spodnja Čagona - Drbetinci - Vitomarci in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-421, Štrekljevec - Jugorje, na Osojniku, izmenično enosmerni promet, sanacija zidu, do 23. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-225, Kamnik - Stahovica, v Spodnjih Stranjah, oviran promet, obnova fasade in strehe objekta, postavitev odra, do 3. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-430, Stranice - Višnja vas, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 31. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: promet v času zapore bo skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-450, Hoče - letališče Maribor, pri letališču, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske steze, do 15. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-102, Most na Soči - Bača, pri Mostu na Soči, izmenično enosmerni promet, udor cestišča.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), na Miljah, izmenično enosmerni promet, gradnja NN elektrovoda, do 24. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Hrušici, izmenično enosmerni promet, sanacija železniškega nadvoza, do 27. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-622, Goriče - Kal, pri Neverkah, izmenično enosmerni promet, izvedba EK kanalizacije, do 10. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-619, Dutovlje - Repentabor, v Dutovljah, popolna zapora, sanacija ceste, do 5. 7. 2021. Obvoz: po regionalni cesti Dutovlje - Sežana in lokalnih cestah skozi Dutovlje.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 5. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Lipnem Dolu, popolna zapora, popravilo cestišča in brežine. Obvoz: po občinskih cestah.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, pri Podgračenem, izmenično enosmerni promet, izvedbe kablovoda 20 kV, do 21. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Zmincu, izmenično enosmerni promet, sanacije vozišča, do 25. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Med delovniki bo v nočnem času od 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V preostalem času je promet urejen izmenično enosmerno.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-636, Podbrezje - Zvirče, pri Podbrezjah, popolna zapora, obnova vozišča, do 23. 6. 2021. Obvoz: po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje. Tudi za vozila brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 3. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-430, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri Slovenski Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, Zg. selnica - Sp. Boč, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), dela na elektro omerežju, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Popolne zapore so dovoljenje med 7. in 14.30 ter med 16. in 17. uro.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Šentilj - Maribor, priključek Šentilj - priključek Maribor sever v smeri Maribora, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po enem voznem pasu.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Maribor - Šentilj, priključek Maribor sever - priključek Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-659, Stari trg - Kot, v Starem trgu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, sanacija strehe, do 25. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, v Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-206, Kranjska Gora - Erika, v Kranjski Gori, popolna zapora, izgradnja krožišča. Obvoz: kratek obvoz je urejen skozi Kranjsko Goro po lokalnih cestah.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in bus postajališč v sklopu ureditve križanje cest z železnico, do 31. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 8. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 31. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Novi Cerkvi, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2021. Obvoz: Vojnik - Stranice - Vitanje - Razdelj in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in obnova vozišča, do 5. 11. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-665, Ljubež v Lazah - Radeče, na Veliki Preski, izmenično enosmerni promet, modernizacije ceste, do 13. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na krožišču pri trgovskem centru ter na Cesti proletarskih brigad, zaprt en prometni pas, ureditev krožišča, do 1. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 30. 6. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Hrastju, izmenično enosmerni promet, ojačitev vozišča, do 22. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, izmenično enosmerni promet, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-430, Slovenska Bistrica - Slivnica, v Slovenski Bistrici pri križišču za Ptuj, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do nedelje 20.6. do 15:00. Obvoz: Črna na Koroškem - Šoštanj - Velenje - Mislinjska Dobrava - Slovenj Gradec - Otiški Vrh - Ravne na Koroškem - Mežica in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-412, Polica - Kr (Kidričeva), pri Zlatem polju, oviran promet, semaforizacija križišča Struževo, do 21. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
 • 19.06.2021 17:44 - LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
 • 19.06.2021 17:44 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • 19.06.2021 17:44 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod, popolna zapora, obvoz urejen.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 26. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 6. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 19.06.2021 17:44 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, popolna zapora, izvedbe kolesarske povezave, fekalne kanalizacije in rekonstrukcije ceste, do 10. 7. 2021. Obvoz: za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t ter redno avtobusno linijo urejen po lokalnih cestah. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t urejen po državnih in lokalnih cestah na relaciji Lesce - Črnivec - Dobro Polje - Gobovce - Kamna Gorica - Lesce in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 23. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 19.06.2021 17:44 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravskih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 20. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, dela, oviran promet, do 10. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, oviran promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 19.06.2021 17:44 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 10. 8. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 19.06.2021 17:44 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 19.06.2021 17:44 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, sanacije usada, do 26. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 19.06.2021 17:44 - Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana Vič in Tiblisijsko ulico, oviran promet, promet poteka po enem pasu v vsako smer.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 19.06.2021 17:44 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 19.06.2021 17:44 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 19.06.2021 17:44 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 19.06.2021 17:44 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 19.06.2021 17:44 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 19.06.2021 17:44 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 19.06.2021 17:44 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021.

AKTUALNO

VEČ NOVIC

Še manj kot teden dni do začetka 29. Festivala Lent. Tadej Toš, Mi2, Siddharta, Dubioza Kolektiv in Gibonni so že razprodani. Preverili smo, katere vstopnice so še najbolj vroče? Da ne bo potem, kakor radi rečemo, »nis’n vedo«

Jaša Lorenčič16 ur

Ta je v dopoldanskem času namenjena osnovnošolcem, popoldne pa jo lahko koristijo tudi zunanji uporabniki.

Damjan Veršič16 ur

SLOVENIJA

LAJFSTAJL

DOM

ŠPORT

KULTURA

NA SCENI

NA POT

VEČ NOVIC

Kolesarite kdaj brez čelade? Morda zraven še poslušate glasbo, klepetate po telefonu ali preverjate sporočila? Potem si poglejte tole.

Oglasno Sporočilo4 dnevi

Spoznajte kaj je tisto, kar prepriča kupce vozil znamke Volkswagen na Štajerskem. Preverite intervju z vodjem prodaje Volkswagen pri Porsche Maribor. Cilj pri Porsche Maribor je, da ima vsaka štajerska družina svoje model znamke Volkswagen.

Oglasno Sporočilo2 tedna

Manjša prometna nesreča, praska ali poškodba! Za vas imajo pri Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta povsem preprosto in hkrati hitro rešitev!

Oglasno Sporočilo1 mesec