Ime Maribor se je prvič pojavilo leta 1836. Po zaslugi Stanka Vraza, ki je ime zapisal v pismu Ljudevitu Gaju 10. novembra 1836.

Ime Maribor se je prvič pojavilo leta 1836. Po zaslugi Stanka Vraza, ki je ime zapisal v pismu Ljudevitu Gaju 10. novembra 1836. Vraz je ime preprosto priredil iz nemškega Marburga tako, da je obdržal prvi del besede Mar, nemški burg pa spremenil v slovenski bor – in sicer po zgledu, kakor so Nemci iz Branibora izpeljali Brandenburg.

Borba za ime trajala 25 let

Sprva je sicer uporabljal obliko Marbor, kasneje pa dosledno le Maribor. Po letu 1838 so pričeli ime Maribor uporabljati tudi Vrazovi prijatelji. Zaradi odpora predvsem med Slovenci je borba za uveljavitev imena trajala naslednjih 25 let.

Mar mi je in borim se ta to mesto

Šele leta 1861, ko je takratni državni poslanec Lovro Toman, politik in pesnik, avtor prvega slovenskega necenzuriranega tiska, izdal pesem Mar i bor ter dal imenu tudi pomen, se je ime uveljavilo med Slovenci. Slovensko geslo mesta je tako postalo Mar i bor – mar mi je i(in) bor-im se za to mesto.