V finančnem načrtu so predvideli dodatnih 22 zaposlitev zdravnikov specialistov in 103 zaposlitve medicinskih sester.

Pomanjkanje zdravnikov in medicinskih sester je ena največjih težav slovenskega zdravstvenega sistema. Nezadovoljstvo z delovnim okoljem, nemotiviranost, iskanje priložnosti v tujini ali zasebnem sektorju so le nekateri izmed razlogov zakaj zdravniki odhajajo iz naših bolnišnic.

Povpraševanje po zdravstvenih kadrih v Sloveniji in bližnji tujini se namreč vsak dan povečuje. V primerjavi s Slovenijo denimo v Nemčiji in Avstriji, kamor sestre najpogosteje odhajajo, prejemajo boljša plačila, pa tudi delovne razmere in obremenitve so bistveno drugačne.

Tudi nekaj odpovedi

Z veliko kadrovsko stisko se soočajo tudi v mariborski bolnišici. Trenutno v UKC Maribor primanjkuje zdravnikov naslednjih specialnosti: urgentna medicina, hematologija, endokrinologija in diabetologija, nuklearna medicina, anesteziologija, nevrokirurgija, plastična kirurgija, oftalmologija, patologija in nevrologija.

“V finančnem načrtu smo predvideli dodatnih 22 zaposlitev zdravnikov specialistov in 103 zaposlitve medicinskih sester. Do konca maja je v tem letu dalo odpoved 12 medicinskih sester in 3 zdravniki,” so odgovorili iz UKC Maribor.

Kadrovska fluktuacija zdravnikov v zadnjih štirih letih je prikazana v spodnji tabeli.

Število zaposlenih v UKC Maribor na dan 31.3 od leta 2015 do 2018

JANUAR-MAREC 2015 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2015
ŠT.ZAPOSLENIH 31.3. 2.963 3.001 3.156 3.279 123 316
ZDRAVSTVENI DELAVCI 2.292 2.322 2.443 2.565 122 273
 – ZDRAVNIKI SPECIALISTI 314 316 330 352 22 38
 – ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI 172 173 177 182 5 10
 – ZDRAVSTVENA NEGA 1.461 1.472 1.567 1.625 58 164
NEZDRAVSTVENI DELAVCI 671 679 713 714 1 43