Ministrica Mateja Čalušić se je danes sestala s predstavniki kmetijskih organizacij, s katerimi je pregledala dokument, ki vsebuje preostale protestne zahteve slovenskih kmetov. Gre za nadaljevalni sestanek, na katerem so vse strani predstavile svoje poglede glede odprtih točk, kot so med drugim zmanjšanje administrativnih bremen, redna izplačila neposrednih plačil, ukrepi skupne kmetijske politik, ureditev revidiranja bonitetnih točk in seveda vseh ostalih.

S podpisom Dogovora o načinu uresničevanja protestnih zahtev slovenskih kmetov 18. aprila letos se je vlada zavezala, da bodo Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za finance v okviru svojih pristojnosti tvorno sodelovali s kmetijskimi organizacijami. Današnjega nadaljevalnega sestanka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se poleg predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor udeležili tudi predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zveze Slovenske podeželske mladine, Zveze kmetic Slovenije in Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije.

Dogovorili so se za nadaljnje tvorno sodelovanje

Na sestanku so pregledali preostale protestne zahteve, se skozi dialog soočili s stanjem pri posameznih temah, si izmenjali mnenja in pri nekaterih uspešno našli rešitve. Glede odprtih vprašanj so se dogovorili za nadaljnje tvorno sodelovanje, določili so tudi okvirne časovne roke, do katerih naj bi bile nekatere zahteve uresničene, ter se dogovorili o nadaljnjih korakih pri približevanju stališč. Sestanek je bil konstruktiven, z vključujočo debato vseh deležnikov in namero o iskanju rešitev za slovenskega kmeta.