Ko razmišljamo o uspešnih podjetjih – kar je trenutno, ko odštevamo zadnje dneve do gala večera prestižnega projekta Štajerski gospodarski oskar kar pogosto – je Impol zagotovo eno izmed tistih, ki se izkaže zaradi svoje zavezanosti družbeni odgovornosti.

Zavezo k družbeni odgovornosti podjetja Impol najbolj ponazarja standard SA 8000, po katerem je skupina Impol certificirana ter zajema kategorije kot so

 • boljši odnosi z deležniki,
 • izboljšana kakovost,
 • večje zadovoljstvo zaposlenih,
 • boljše obvladovanje tveganj,
 • povečana učinkovitost ter
 • prihranek časa in virov.

V podjetju Impol nam svojo zavezanost družbeni odgovornosti strnejo v nekaj povedih: »Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visokokakovostne izdelke iz aluminija in njegovih zlitin. Svojim odjemalcem ponujamo celovite in kakovostne storitve. Zavezali smo se k trajnostnemu razvoju, preprečevanju onesnaževanja in si prizadevamo za nenehno zmanjševanje vplivov na okolje, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja.«

»Hkrati povečujemo energetsko učinkovitost. Nenehno bomo izboljševali sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, zdravja in varnosti pri delu, družbene odgovornosti in sistem upravljanja z energijo ter pri tem sledili zavezam, ki smo si jih zastavili na različnih področjih našega poslovanja.«

Družbena odgovornost prav tako zajema odločno nasprotovanje delu otrok in prisilnemu delu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, omogočanje svobode združevanja ter pravice do kolektivnih pogajanj, ničelno toleranco do vsakršne oblike diskriminacije in nestrpnosti ter vseh oblik nasilja, spodbujanje spoštljivosti ter spoštljivega obravnavanja, skladnost delovnih pogojev in delovnih ur z zakonodajo, ustrezno plačevanje zaposlenih …

Impol s posluhom za okolje

V središču Impolove politike pa ni samo družbena, ampak tudi okoljska odgovornost, ki jo narekuje sedem Impolovih trajnostnih stebrov, med katerimi so:

 • trajnostni poslovni model z zagotavljanjem dobičkonosnosti, ki hkrati zagotavlja pozitiven vpliv na svet;
 • trajnostni izdelki iz aluminija;
 • varovanje okolja z zmanjševanje vzhodnih surovin, povečanjem nabav primarnega aluminija z nizkim ogljičnim odtisom, povečevanjem uporabe energije z nizkim ogljičnim odtisom in podobno;
 • skrb za zaposlene;
 • recikliranje s povečevanjem deleža sekundarnih surovin vhodnega materiala, investiranje v povečevanje livnih kapacitet za recikliranje, ponovno uporabljanje aluminija in podobno;
 • trajnostna proizvodnja in procesi s povečevanjem produktivnosti in izkoristka, digitalizacijo delovnih procesov in podobno ter
 • partnersko z lokalno skupnostjo, pri čemer je skupina Impol eden največjih zaposlovalcev v Sloveniji in je prejela tudi več nagrad za najboljšega zaposlovalca v regiji.

Družbeno odgovorno poslovanje v jedru delovanja podjetja Impol

Za Impol družbena odgovornost ni le fraza, ampak način življenja. Jasno je, da se podjetje več kot zaveda svoje vloge v družbi in svoje odgovornosti do ljudi ter okolja.

Njihova zavezanost k družbeno odgovornemu poslovanju je vidna v vseh vidikih njihovega delovanja, od odnosov s zaposlenimi do odnosov s skupnostjo in okoljem.