Že to, da se je za zaposlene v priznanem podjetju Impol vsesplošno uveljavil izraz »Impolčani«, je jasen znak, da je podjetje s svojim odnosom do zaposlenih v dolgih letih delovanja uspelo ustvariti spodbudno delovno okolje.

V tem izstopata tako naklonjenost podjetja svojim zaposlenim skozi različne ugodnosti, dogodke in aktivnosti ter po drugi strani predanost zaposlenih podjetju, ki je zanje več kot le to.

»V skupini Impol je vsak zaposleni pomemben člen v ekipi. Pri politiki poslovanja in pri sprejemanju odločitev o razvoju vedno upoštevamo najpomembnejši dejavnik – skrb za zaposlene,« pomen odnosa do zaposlenih opišejo v vodstvu podjetja Impol:

»Težimo k partnerskemu odnosi z zaposlenimi, ki temelji na odgovornosti, poštenosti in usmerjenosti v prihodnost.«

Zaposleni v Impolu v številkah

Več kot 2400 zaposlenih v skupini Impol

Povprečna starost zaposlenih je 41 let

Zaposlenim je namenjenih več kot 2000 ur usposabljanja na mesec

Prav zato se Impol uvršča med najboljše zaposlovalce na regionalnem in tudi na nacionalnem nivoju – ne le, da vedno poskrbijo za finančno varnost zaposlenih, ampak ob tem zaposlenim nudijo ugodne pogoje za rast in razvoj.

V ospredju Impolovega odnosa do zaposlenih je tudi njihova zavezanost k dostopu do vseh informacij, ki jih zaposleni potrebujejo za nemoteno opravljanje dela, za kar v podjetju poskrbijo z obsežnim informativnim priročnikom za vsakega zaposlenega ter z barvitim in uporabnim letakom, ki novozaposlenemu pomaga v prvih dneh privajanja na novo delovno mesto.

»V skupini Impol je vsak zaposleni pomemben člen naše organizacije. Želimo, da se vsi zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo in da imajo dostop do vseh informacij,« poudarjajo v podjetju Impol.

Gradnja odnosa med Impolom kot delodajalcem ter zaposlenim se tako začne že na samem začetku. »Vsak novozaposleni ima dodeljenega mentorja in program usposabljanja,« nam uvajanje opišejo v Impolu in nadaljujejo:

»Mentorstvo traja od 3 do 6 mesecev, odvisno od kompleksnosti delovnega mesta. Po zaključku procesa mentorstva se izvede praktičen preizkus znanja, kjer se oceni vaše pridobljeno znanje, kar je tudi podlaga za nadaljevanje delovnega razmerja.«

Ali veste, da je ime podjetja Impol hkrati tudi akronim za vsakega »Impolčana« ali »Impolčanko«?

I – Inovativen/inovativna

M – Marljiv/marljiva

P – Prilagodljiv/prilagodljiva

O – Odličen/odlična

L – Lojalen/lojalna

Po uvajanju tako Impol postane skorajda »DNK« novega zaposlenega, ki je ob stimulativni plači in regresu deležen tudi številnih drugih ugodnosti in aktivnosti – vse od 13. plače, ki delavcem pripade ob izjemni poslovni uspešnosti do številnih dogodkov za družine, športnih aktivnosti za zaposlene …

Med številnimi dogodki tako izstopajo predvsem Zimska Impoliada, Impolov dan družin, poletna Impoliada, Raziskovalni simpozij, srečanje jubilantov in inovatorjev, Dedek Mraz obdaruje otroke, srečanje upokojencev …

K Impolovi inovativnosti prispevajo tudi zaposleni

Da partnerstvo med Impolom kot delodajalcem ter zaposlenimi ne ostaja zgolj na papirju, dokazujejo tudi številne pobude, ki omogočajo zaposlenim, da aktivno sodelujejo pri rasti in razvoju podjetja. Tako lahko inovativnost izražajo skozi posredovanje koristnih predlogov in idej, za katere so lahko tudi finančno nagrajeni.

Ohranjajo tradicijo počitniških kapacitet

Hkrati je Impol eno redkih slovenskih podjetij, ki še vedno ohranja tradicijo počitniških kapacitet, ki jih lahko zaposleni med svojim dopustom najamejo in izkoristijo. Tako lahko Impolčanke in Impolčani uživajo v brunaricah v Termah Banovci ter apartmajih v Izoli.

Odnos, ki je lahko zgled

Zakaj vse je odnos med podjetjem Impol in njegovimi zaposlenimi tako vzoren in spodbuden, slikovito prikaže tudi priročnik za zaposlene, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Se morda tudi sami vidite v številčni ekipi skupine Impol? Preverite prosta delovna mesta in spustite Impol v svoj DNK!