Novoustanovljeni “start up” podjetje Solarni Hibridni Sistemi d.o.o. na trg z inovativnimi izdelki.

Danes, 29. junija, je v Mariboru potekala predstavitev proizvodov novoustanovljenega »start up« podjetja Solarni Hibridni Sistemi d.o.o.. Podjetje je bilo ustanovljeno v preteklem letu v sodelovanju s podjetjem E-Projekt d.o.o. iz Maribora ter švicarskim podjetjem New Power Energy AG.
Podjetje Solarni Hibridni Sistemi d.o.o.  se ukvarja s solarnimi hibridnimi sistemi. Gre torej za sisteme, kjer je več različnih virov povezanih v en sistem. Danes so nas spustili v prostore, kjer je preizkusni poligon za preizkušanje novih proizvodov.

Izdelek, ki deluje brez prekinitev
Kot je danes povedal  Gregor Bezjak, direktor podjetja E-PROJEKT d.o.o. je vizija podjetja trgu ponuditi praktičen izdelek, ki je enostaven za uporabo: »Ni potrebnih ogromnih elektro znanj, da se zadeva priklopi.«. Uporabniku bo nudil 24-urno zanesljivo napajanje z električno energijo brez prekinitev ter minimalnimi obratovalnimi stroški.
V primeru pomanjkanja primarnega vira sistem samodejno preklopi na alternativne vire pridobivanja energije za proizvodnjo električne energije, s tem pa je oskrbovalcu zagotovljena nemotena oskrba.
Proizvodnja poteka v Mariboru
Zaenkrat so izdelali serijo izdelkov moči 2,4 kW, 4 kW, 8kW ter v kontejnerski izvedbi 40 kW. V prihodnosti nameravajo zagnati tudi proizvodnjo enote s 60 kW. Ob širjenju proizvodnje bodo potrebovali tudi dodatno delovno silo, v roku 3 let si na območju Maribora prizadevajo zaposliti 30 delavcev.

Priložnost na tujih trgih
Priložnost so zaznali v slabo razviti elektroenergetski infrastrukturi v Afriki, srednji Ameriki in na bližnjem vzhodu. Potencialne stranke so gospodinjstva ter podjetja na področjih, kjer električnega napajanja ni, ali pa je to zelo nezanesljivo. Primarni ciljni trgi so v državah Bližnjega vzhoda, kot perspektivne trge pa vidijo tudi trge Srednje Amerike in Afrike. V omenjenih državah se namreč nenehno soočajo z večurnimi dnevnimi izpadi vsak dan.

V tem letu pričakujejo od prodaje okoli 150.000 evrov v prihodnjem letu si zadevajo dobiček potrojiti.