Sanacija dotrajanega nadvoza nad Šentiljsko cesto, ki ga prečka Krčevinska ulica, že nekaj časa vztraja na mrtvi točki. Če so nam na Mestni občini Maribor in na DARS v začetku leta potrdili, da bo projektna dokumentacija zaključena v roku meseca, pa se stanje do danes ni bistveno spremenilo, vroča žogica propadajočega nadvoza, ki si jo pristojne institucije podajajo na račun kakovosti tamkajšnjih prebivalcev, pa tako še vedno ostaja v zraku ...

Ključna težava napovedane sanacije nadvoza na Krčevinski oziroma nad Šentiljsko, ki nosi strokovno ime VA0250, namreč še vedno ostaja nerazrešena.

[[image_2_article_65563]]

Kaj na MO Maribor povedo tokrat? »Izdelava projektne dokumentacije je v zaključevanju, opravljena je bila recenzijska razprava, pridobljena so tudi vsa mnenja na projekt, razen mnenje Plinarne Maribor,« povedo in nadaljujejo:

»Rok za zaključek projektov je podaljšan do 30.09. 2024. Razlog za podaljšanje roka je iskanje optimalne rešitve zagotavljanja nemotene oskrbe s plinom v času izvedbe del. Z investitorjem - DARS usklajujemo rešitev glede plinovoda.«

»Pred obnovo objekta je namreč nujno potrebno zagotoviti nemoteno oskrbo s plinom za čas izvajanja rekonstrukcije objekta, saj sicer ne bo mogoče opraviti vseh potrebnih del za rekonstrukcijo (»dvig« konstrukcije nadvoza ter izvedba zamenjave ležišč in sanacije območja ležišč),« pojasnijo ter dodajo, da bo, v kolikor bodo za to zagotovljena proračunska sredstva, izvedba planirana v letu 2025.

Plinarna Maribor zahteve za izdajo menja še ni prejela

Odgovor Plinarne Maribor, ki so nam ga posredovali v aprilu, prikaže nekoliko drugačno sliko. »V Plinarni Maribor smo sicer z namero obnove nadvoza seznanjeni, vendar zahteve za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za sanacijo omenjenega nadvoza do danes še nismo prejeli. Ko bomo zahtevo prejeli, jo bomo v najkrajšem možnem času preučili in izdali mnenje na projektno dokumentacijo,« odgovorijo neposredno.

Pri tem se pojavi vprašanje, kje je prišlo do šuma v komunikaciji in zakaj se k sanacijo tako za voznike, kot še posebej za pešce nevarnega objekta ne pristopi z vso resnostjo in urgentnostjo.

»Glede na to, da preko omenjenega nadvoza poteka distribucijski plinovod za oskrbo uporabnikov na območju Košaškega in Meljskega dola ter ulice Pod vinogradi in glede na predviden čas trajanja obnove nadvoza, bi bilo na tem območju, kjer gre večinoma za stanovanjske objekte in gospodinjske odjemalce, potrebno zagotoviti nadomestno oskrbo z zemeljskim plinom,« pojasnjujejo v Plinarni Maribor ter dodajajo, da je tehničnih možnosti za zagotovitev nadomestne oskrbe s plinom več, primarna pa bo tista, ki jo bosta določila investitor in projektant.

»Plinarna Maribor v postopku omenjene obnove neposredno ne sodeluje, saj je lastnica plinovodnega omrežja Mestna občina Maribor, izvajamo pa vse zakonsko opredeljene naloge gospodarske javne službe Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, kot so izdajanje mnenj, distribucijski nadzor v času obnove, prekinitev in ponovna vzpostavitev distribucije, prevezave in navezave novo izgrajenih delov plinovoda na obstoječ distribucijski sistem ipd.,« še pripomnijo.

Saga, ki traja in traja

Stanje nadvoza in pripadajočega stopnišča na maribor24.si spremljamo že vrsto let, na vse slabše stanje pa nas redno opozarjajo tudi naši bralci, ki nadvoz nad Šentiljsko prepoznavajo kot eno večjih mariborskih problematik. 

[[image_1_article_65563]]

Omeniti velja, da tako za voznike kot za pešce, ki stopnišče kljub postavljenim oviram in znakom še vedno uporabljajo, nadvoz predstavlja pomemben povezovalni objekt, ki iz Melja vodi v središče mesta, nadvoz pa za številne s tega območja predstavlja del šolske poti - v bližini sta namreč vrtec ter osnovna šola. 

Tako lahko le upamo, da bomo v naslednjem članku o nadvozu poročali o zaključeni projektni dokumentaciji ter jasni časovnici sanacije. 

Kronologija našega poročanja o problematiki