Vsesplošno slabo stanje nadvoza, čez katerega poteka Krčevinska ulica, ter še posebej že nekaj časa zaprte, propadajoče stopnice kar kličejo po nujnosti sanacije. Ta je končno na vidiku, nam pojasnijo tako na DARS-u kot na Mestni občini Maribor.

nadvoz šentiljska

Objekt s strokovnim imenom nadvoz VA0250 nad regionalno cesto R2 – 430 na odseku Pesnica -Maribor center, preko katerega poteka Krčevinska ulica, je namreč v soupravljanju MO Maribor ter družbe DARS, ki sta sklenili sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri pridobitvi projektne dokumentacije za obnovo nadvoza.

PREBERITE ŠE: FOTO: Kdaj bo urejen dotrajan nadvoz na Krčevinski ulici?

Projektna dokumentacija še v tem letu

Slednja je, kot pojasnjujejo na MOM in na DARS-u, v zaključevanju. »Opravljena je bila recenzijska razprava, sledi dopolnitev po pripombah recenzentov. Projektna dokumentacija bo s strani projektanta predvidoma zaključena še v tem mesecu,« pojasnijo.

Sanacija bo, a ne brez izzivov

Sanacija namreč predstavlja precej velik zalogaj, saj težavo pri obnovi predstavlja vzpostavitev nove zanke za plin.

»Pred obnovo objekta je namreč nujno potrebna vzpostavitev nova zanka za plin, saj sicer ne bo mogoče »dvigniti« prekladne konstrukcije nadvoza ter izvesti zamenjave ležišč in sanacije območja ležišč,« razlagajo ter dodajo, da bo tako v času obnove potrebno zaprtje plina na nadvozu VA0250, zaradi česar je treba uporabnikom plin zagotoviti prek nove zanke za plin, za ureditev slednje pa je pristojna Mestna občina Maribor.

»Glede na sprejem novega energetskega zakona, ki več ne predvideva investicij v širjenje plinovodnega omrežja, se usklajuje rešitev, da bi bila zagotovljena nemotena oskrba s plinom v času gradnje,« še dodajo na občini, pri čemer izpostavijo, da je prav s temi izzivi povezana časovnica izvedbe obnove nadvoza.

»Glede na sprejem novega energetskega zakona, ki več ne predvideva investicij v širjenje plinovodnega omrežja, se usklajuje rešitev, da bi bila zagotovljena nemotena oskrba s plinom v času gradnje,« še dodajo na občini, pri čemer izpostavijo, da je prav s temi izzivi povezana časovnica izvedbe obnove nadvoza.

Tako na DARS-u kot na MOM pojasnijo, da bodo k obnovi pristopili takoj, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.