Mostovi se čez leta obrabijo, eden izmed vzrokov je zagotovo povečanje prometnih obremenitev. Strokovnjaki že nekaj časa opozarjajo, da nekateri mostovi čez Dravo v Mariboru zaradi obremenitev in s starostjo povezane dotrajanosti, niso v najboljšem stanju, čeprav so še vedno varni za uporabo.

Mostovi v povprečnem stanju

V Mariboru so za varnostne preglede zadolženi na Nigradu. Na njih smo se obrnili z vprašanjem, kaj je bilo v zadnjih dveh letih storjeno in prejeli odgovor, da so v zvezi z mostovi v pripravi predlogi in projekti za sanacijo. Detajlno so pregledali Dvoetažni most, Krčevinski most, Titov most, Glavni most in Malečniški most.

Ob tem na Nigradu pojasnijo, da so pregledani mostovi v povprečnem stanju in potrebni določenih sanacij v prihodnosti, predvsem je govora o Malečniškem in Krčevinskem mostu.

Pregledani mostovi so v povprečnem stanju in potrebni določenih sanacij v prihodnosti, predvsem je govora o Malečniškem in Krčevinskem mostu.

V zadnjem času so opravili sanacijo dilatacij in asfaltov na Titovem mostu, na katerem se bodo v prihodnjem letu zamenjale še dilatacije na pločnikih in izvedla sanacija dotrajanega odvodnjavanja. Za Krčevinski most je v pripravi projekt za celovito sanacijo.

Obnova Malečniškega mostu se znova zamika

Pred nekaj dnevi smo poročali, da se obnova dotrajanega Malečniškega mostu znova zamika. Izvedba gradbenih del je sedaj predvidena za naslednje leto. Za Malečniški most je bil sicer že v letu 2017 izveden podroben pregled in izdelava tehnične dokumentacije PZI za izvedbo njegove sanacije, Mestna občina Maribor pa je tudi zagotovila sredstva v proračunu za celotno sanacijo.

Po potresu poškodovan dvoetažni most

Marca letos je močan potres stresel Zagreb. Po potresu je bilo tudi na dvoetažnem mostu opaziti okrušene stebre. Dežurna intervencijska ekipa Nigrada je ob prisotnosti strokovnjaka za statiko Metoda Krajnca  pregledala mariborske mostove s kopnega, nato so s čolnom pregledali še tiste dele mostov, ki so dostopni  z vode. Potrdili so, da je odpadel zaščitni sloj betona zaradi korozije armature.

»Ko smo s čolnom pogledali mostove še od spodaj, ni bilo videti dodatnih poškodb od potresa, so pa mostovi močno načeti korozijsko, zato se bo treba tega v doglednem času lotiti in popraviti.«

»Bile so že razpoke in potem se je to odkrušilo. Ni pa videti globinskih poškodb na stebrih, zato statično most ni ogrožen. Ko smo s čolnom pogledali mostove še od spodaj, ni bilo videti dodatnih poškodb od potresa, so pa mostovi močno načeti korozijsko, zato se bo treba tega v doglednem času lotiti in popraviti.« Tedaj so opravili tudi pregled Košaškega nadvoza, kjer pa niso zasledili poškodb.

Na občini jih skrbi predvsem Titov most

Na Mestni občini Maribor so že pred časom priznali, da sta Titov in Stari most bila potrebna temeljitejšega pregleda in v kratkem tudi obnove. V predlogih proračunov občine za leti 2019 in 2020 so bila sprva predvidena sredstva za sanacijo Titovega in Starega mostu, a so ta denar kasneje preusmerili drugam. Podžupan Samo Peter Medved, ki je na občini pristojen za področje komunale, prometa in športa je priznal, da jih skrbi predvsem Titov most, na katerem v zadnjih letih ni bilo večjih posegov.

»Podrobnejši pregled bo podal smernice, kaj in v kakšen obsegu treba načrtovati sanacijo. Na osnovi podrobnejšega pregleda bomo naročili izvedbeni načrt sanacije Titovega mostu.«

Kot so pojasnili je trenutno v teku razpis za podrobnejši pregled Glavnega in Titovega mostu: »Prav tako je bil izveden razpis za zamenjavo ročaja Studenške brvi, ki še ni zaključen. Podrobnejši pregled bo podal smernice, kaj in v kakšen obsegu treba načrtovati sanacijo. Na osnovi podrobnejšega pregleda bomo naročili izvedbeni načrt sanacije Titovega mostu.«

»V pripravi je tudi sporazum med občino in DARS-om glede prevzema obveznosti iz naslova natančnejšega pregleda, naknadno pa tudi same sanacije dvoetažnega mosta. Naročen bo tudi PZI (projekt za izvedbo) sanacije mostu na Mariborski otok.«

Povprašali smo jih tudi kaj menijo o stanju drugih mostov v Maribor in prejeli odgovor, da bodo v sodelovanju z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji opravili podrobnejši pregled dvoetažnega mosta. Spodnja etaža je v lasti MO Maribor, zgornja etaža pa v lasti države. »V pripravi je tudi sporazum med občino in DARS-om glede prevzema obveznosti iz naslova natančnejšega pregleda, naknadno pa tudi same sanacije dvoetažnega mosta. Naročen bo tudi PZI (projekt za izvedbo) sanacije mostu na Mariborski otok.«