V uredništvo smo prejeli anonimno pismo bralca, ki nas je opozoril, da je stopnišče, ki povezuje Krčevinsko ulico s Praprotnikovo v navezavi s Tomšičevim drevoredom, ponovno zaprto. “Stopnišče je bilo v preteklosti kljub dotrajanosti odprto, ker je starejšim občanom in šolarjem predstavljalo bližnjico do Šentiljske ceste ter Tomšičeve ulice,” navaja bralec.

Namesto stopnic bi zgradili dvigalo

Namesto zaprtja zaradi dotrajanosti so bile nato demontirane granitne obloge in načrtovana obnova, a finančna sredstva v ta namen niso bila predvidena. Po številnih letih je stopnišče v istem stanju, zaradi nevarnosti za pešce pa so ga zaenkrat zaprli. Na septembrski seji mestnega sveta je tudi eden izmed mestnih svetnikov opozoril na omenjen problem.

“Krajani Krčevinske, ulice Pod vinogradi, Košaškega dola, vse do Tomšičevega drevoreda nimajo v bližini niti ene trgovine, največja težava pa je, da morajo starejši in otroci obhoditi 500 m nadvoza,” je na seji dejal Celcer.

Ker stopnišče pomeni pomembno bližnjico, je mestni svetnik Ivan Celcer predlagal, da bi na tem mestu v prihodnje namesto obnove stopnišča predvideli izgradnjo dvigala, s tem pa starejšim občanom omogočili lažji dostop do nujnih služb in najbližjih trgovin, otrokom pa skrajšali pot do šole.

Dvigalo ni izključeno

Kakšni so občinski načrti v zvezi z obnovo in gradnjo dvigala, smo povprašali tudi mariborsko občino. “Glede na dejstvo, da je celoten Krčevinski nadvoz s stopnicami v slabem stanju, je DARS kot upravljavec nadvoza, pristopil k izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo le-tega. V teku je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za izdelavo projektov. Podpis pogodbe bo predvidoma v novembru 2021,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor.

Mestna občina Maribor bo v sklopu te obnove morala zamenjati dotrajane dilatacije in voziščno konstrukcijo, prav tako bodo tudi ugotovili, ali so stopnice še primerne za obnovo.

Ko bo znano več o stanju stopnic, torej ali so še primerne za obnovo ali jih je treba porušiti, bo Mestna občina Maribor sprejela odločitev in preučila tudi možnost postavitve dvigala.