V preteklosti smo že opozarjali na nevarno stopnišče ob Krčevinski ulici, ki je bilo zaradi dotrajanega stanja večkrat zaprto, bralci pa so nas opozorili, da je močno načet tudi nadvoz nad Šentiljsko cesto.

Zamašeni tudi odtoki

Bralci so nas opozorili tudi na dejstvo, da je nadvoz slabo vzdrževan, odtoki na nadvozu naj bi bili zamašeni, voda pa odteka kar po stebrih, namesto po ceveh. Zanemarjen videz ni edino, kar priča o stanju nadvoza, ampak je ta v zadnjem času postal tudi nevaren. S površine je namreč pričel odpadati omet. Tudi stopnice pa medtem še vedno čakajo na obnovo.

Tudi odtoki na nadvozu so zamašeni.

Namesto zaprtja zaradi dotrajanosti so bile demontirane granitne obloge in načrtovana obnova, a finančna sredstva v ta namen niso bila predvidena. Po številnih letih je stopnišče v istem stanju, zaradi nevarnosti za pešce pa so ga zaenkrat zaprli.  Ker stopnišče pomeni pomembno bližnjico, bi na tem mestu v prihodnje namesto obnove stopnišča predvideli izgradnjo dvigala, s tem pa starejšim občanom omogočili lažji dostop do nujnih služb in najbližjih trgovin, otrokom pa skrajšali pot do šole.

Dvigalo ni izključeno

Kakšni so občinski načrti v zvezi z obnovo in gradnjo dvigala, smo povprašali tudi mariborsko občino. Glede na dejstvo, da je celoten Krčevinski nadvoz s stopnicami v slabem stanju, je DARS kot upravljavec nadvoza, pristopil k izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo le-tega, so nam pred časom pojasnili na mariborski občini.

teku je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za izdelavo projektov.

Mestna občina Maribor bo v sklopu te obnove morala zamenjati dotrajane dilatacije in voziščno konstrukcijo, prav tako bodo tudi ugotovili, ali so stopnice še primerne za obnovo.

Ko bo znano več o stanju stopnic, torej ali so še primerne za obnovo ali jih je treba porušiti, bo Mestna občina Maribor sprejela odločitev in preučila tudi možnost postavitve dvigala.