Slovenija se je zavezala, da sprejme 60 oseb, beguncev iz Sirije, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb.

V naslednjih tednih bo v Maribor prispela skupina 21 beguncev, ki bodo nastanjeni predvsem na lokacijah, ki jih je v ta namen zagotovila država. Gre za štiri družine z mednarodno zaščito, ki jim bo poleg nastanitve treba omogočiti tudi vključevanje v slovensko družbo, so sporočili iz vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov.

Gre za namestitve beguncev v okviru izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 60 oseb iz tretjih držav, ki ga je vlada sprejela 10. marca 2016. Slovenija se je s tem zavezala, da sprejme 60 oseb, beguncev iz Sirije, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito in poskrbi za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo.

Da se osebam omogoči samostojno, neodvisno življenje

Na prihod omenjenih štirih begunskih družin se vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov pripravlja med drugim tudi v sodelovanju in po pogovorih s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti, Mestno občino Maribor, predstavniki vzgojno izobraževalnih institucij in institucij, ki zagotavljajo vključevanje v sistem socialnega varstva, zdravstvenega varstva, vključevanje na trg dela in vsemi nevladnimi organizacijami, so sporočili iz urada.

V tem tednu so predstavniki urada tako v Mariboru z njimi opravili osrednji koordinacijski sestanek, tudi kot enega od zadnjih v nizu usklajevalnih sestankov s predstavniki ključnih institucij, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v različnih delih države.

Na sestanku so se zavzeli za to, da je treba na vseh področjih oz. z različnimi programi vključevanja v družbo slediti temu, da se tem osebam omogoči, da bodo čim prej zaživeli samostojno, neodvisno življenje. Istočasno pa te programe vključevanja izvajati tako, da se vsem sodržavljankam in sodržavljanom zagotavlja varno, mirno in spoštljivo sobivanje.

S tovrstnim vključevanjem želi urad zagotoviti celovite informacije o vključevanju, pa tudi prek zagotavljanja strpnosti, dialoga in ustreznih pogojev za sobivanje ozaveščati državljane, da prihod novih stanovalcev sprejmejo brez strahu ter neutemeljenega odklonilnega odnosa.

STA