Obnova promenade v Mestnem parku bo doprinesla k večji obiskanosti parka in s tem izboljšanju kakovosti življenja v mestu.

Na včerajšnji seji mestnega sveta so mestni svetniki potrdili tudi investicijo v obnovo promenade v Mestnem parku, ki ga vsakodnevno obišče veliko ljudi, ki svoj prosti čas radi preživijo v naravi, vendar prizore narave kvari pogled na trenutno slabo stanje Mestnega parka. Problem predstavljajo dotrajane poti, predvsem uničene stopnice, ki so potencialno nevarne za obiskovalce, luknje v tleh, izruvane granitne kocke ter grmičevje, ki še vedno kaže znake žledoloma preteklega leta.

Z obnovo želijo ohraniti in izboljšati izkušnjo v mariborskem Mestnem parku

Namen obnove je doseči izboljšanje prehodnosti in urejenosti parka, večja varnost za pešcev, lažje vzdrževanje, lažja dostopnost za invalide in ostale obiskovalce, možnost izvajanja športnih aktivnosti občanov, raznih prireditev in drugih aktivnosti. Hkrati bodo vzpostavljene tudi boljše rastne razmere drevnin in grmovnic.

MOM želi ohraniti in izboljšati kakovost življenja v regiji. Projekt obnove promenade mestu prinaša pomembne družbene, okoljske in ekonomske priložnosti in koristi. Dejavnosti in programi v parkih in rekreacijskih sistemih oblikujejo spodbudno in pozitivno zeleno in družbeno infrastrukturo kakovostnega življenja in bivanja v mestih. Mestni park nudi možnosti za rekreacijsko športne dejavnosti, kulturne in družabne dogodke (različne prireditve, poroke), druženje prebivalcev, praznovanja, učenje v naravi, osebno rast, sprostitev, fizično ter duševno kondicijo. Kulturna dediščina, habitati in zgodovina območja parkovnih površin mesta pa vplivajo na ohranjanje dediščine in identitete kraja ter trajnostni turistični razvoj.

Zamenjane bodo klopi, obnovljene bodo dotrajane pohodne površine in stopnišča

V parku bodo obnovili promenado na površini 1,4045 ha ter obnovili dotrajane pohodne površine ter stopnišča. Izvedena bo tudi menjava litoželeznih jaškov, odtokov ter kanalizacije. Uredili bodo tudi elektro napeljavo ter telekomunikacijsko omrežje, vodovodne inštalacije ter obnovili in dogradili urbano opremo.

Podrobneje, izvedena bo sanacija betonskih plošč z ustrezno utrjeno podlago, ki bo omogočala večje obremenitve. Zaradi večje odpornosti površine na obrabo, bo sanacija betonskih plošč izvedena z mineralnim posipom po površini svežega betona z grobo strukturo, ki bo odporen na visoke obremenitve ter zmrzali. Izvedena bo tudi sanacija tlakovanih površin z granitnimi kockami, granitnih robnikov ob zelenicah, betonskih robnikov na promenadi, na novo bodo zgrajena vsa tri močno poškodovana stopnišča »promenade 1« ter sanirana stopnišča na »promenadi 2«. Izvedena bo menjava litoželeznih jaškov, v katerih bo položen enak tlak kot v okolici. Predvidena je tudi sanacija odtokov in kanalizacije.

Investicija obsega obnovo 25 kom obstoječih klopi (15 kom v promenadi 1 ter 10 kom v promenadi 2. Izvedena bo menjava obstoječih dotrajanih desk z novimi, ki bodo predhodno impregnirane ter zaščitene s finalno barvo. Na mestih kjer so locirane klopi, bo izvedena tudi kompletna sanacija utrjenih površin, izvedena bo ustrezna utrditev ter peščena podlaga za položitev tlakovcev po vzoru obstoječega tlakovanja. Tip, barvo lesa za klopi ter tip tlakovcev bo predhodno potrdil ZVKDS Maribor.

Obnova končana prihodnjo jesen

Vrednost obnove znaša 880.216,66 evrov, od česar bodo dobrih 165 tisoč prispevali iz MOM, država bo namenila dobrih 140 tisoč, več kot pol milijona bo pa za obnovo prišlo iz evropskih sredstev. Gradbena dela se bodo na promenadi 1 pričela predvidoma v mesecu oktobru 2018, izvedbena dela se bodo nadaljevala v leto 2019. Vsa dela bi naj bila predvidoma zaključena do konca septembra 2019.