Konec letošnjega leta poteče gradbeno dovoljenje za obnovo dvorane Tabor, kar pomeni, da bi morala mariborska občina z določenimi deli pričeti čim prej.

A okoli največje pokrite dvorane v Mariboru je vse mirno in nič ne kaže, da bi lahko dvorana kaj kmalu dočakala boljše čase. Na občini ob tem priznavajo, da gre trenutno za prevelik finančni zalogaj in da se prenove še ni tako kmalu nadejati.

»V proračunu za 2017 in 2018 ni predvidenega denarja za obnovo Dvorane Tabor, saj gre za velik znesek, 10,9 mio EUR. Res je, letos decembra poteče gradbeno dovoljenje. Vsekakor bomo iskali sinergije, da bi se še v tem letu začela gradbena dela in da gradbeno dovoljenje ne bo poteklo,« so na vprašanje o načrtih glede dvorane Tabor pojasnili na Mestni občini Maribor, kjer sicer poudarjajo, da si vseskozi prizadevajo za obnovo vseh športnih objektov v mestu.

»Zavedati se moramo, da le teh ni malo in da gre večina sredstev za pokrivanje zakonsko obveznih nalog, majhen del ostane za investicije,« so še dodali.

Povečanje kapacitet in dokončanje

Prenova dvorane Tabor bi sicer zajemala prenovo športne opreme in garderobe ter športne površine ter energetsko sanacijo in posodobitev objekta, kar bi omogočilo organiziranje večjih športnih mednarodnih prireditev. Obenem bi se objekt tudi povečalo.

»V trenutni konfiguraciji objekt zmore maksimalno 3.261 sedišč. Po rekonstrukciji bo sedišč na tribunah 3.600, dodatno pa se bo dalo, ko bo to mogoče in potrebno, namestiti še 750 stolov na osnovno igralno ploskev. Razširitev objekta bo pripomogla k boljši obiskanosti vseh prireditev v objektu in s tem k večji prodaji vstopnic, boljši rentabilnosti objekta in prireditev. To posledično pomeni prednost tako za upravljavca prostora kot za organizatorje prireditev,« so še pojasnili.

Kljub temu, da dvorana Tabor obstaja od leta 1984, ni bila nikoli v celoti dograjena, saj manjka vzhodni aneks, ki bi se v skladu z investicijsko operacijo tudi dokončno dogradil.