Razsežnosti poplav, ki so v preteklih tednih prizadele številne dele sveta, so nepredstavljive in za seboj puščajo nedojemljive posledice.

Tako je bilo v nedavnih grških poplavah najbolj prizadeto območje Thessaly v osrednji Grčiji, kjer se nahajajo – oziroma so se nahajale – številne komercialne fotovoltaične elektrarne, pa tudi številne sončne elektrarne, ki so si jih za lastno uporabo postavili lokalni kmetje.

Vodna gladina na tem območju je med poplavami presegla 1,6 metra, kar je povzročilo veliko škodo na fotovoltaičnih elektrarnah.

Po podatkih Panhellenic Agricultural Photovoltaics Association (AFO), ki združuje kmete, je 80 njenih članov poročalo o škodah na svojih elektrarnah. Obseg škode na drugih sončnih elektrarnah v regiji ostaja neznan, pri čemer lahko dodamo, da se v regiji nahaja več kot 2.500 enot z skupno zmogljivostjo približno 1.000 MW.

AFO je dodala, da so bile najbolj prizadete ograje okoli elektrarn, pretvorniki in podpostaje. Prišlo je tudi do primerov, ko so bile poškodovane same fotovoltaične plošče, čeprav so običajno postavljene višje nad tlemi.

Kako dalje?

Pričakuje se, da bodo del škode krile zavarovalnice, vendar je, kot smo se naučili tudi na primeru slovenskih poplav, vse odvisno od pogojev posameznih pogodb. Običajno krijejo približno 10 % škode in izpad proizvodnje za nekaj tednov ali mesecev. Zato je mogoče, da bodo proizvajalci utrpeli izgube kljub zavarovalniškim zahtevkom.

Grška škoda

Tudi sicer je škoda na poplavljenih grških območjih izredna, ocenjuje pa se na več milijard evrov. Ob tem je potrebno pripomniti še, da je prizadeti del močno kmetijski, zaradi poplav pa bo tako prišlo do več kot 20 % izgube pridelka, tla pa bodo zaradi degredacije okrevala še leta …

Vir: Balkan Green Energy News