Ekologi brez meja so po petih letih ponovno raziskali obseg nenaslovljene oglasne pošte v Sloveniji. Rezultati kažejo, da se je količina le-te v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 20 %, vendar še vedno predstavlja velik problem za okolje.

V povprečju je gospodinjstvo v treh mesecih prejelo 25 kg oglasnih letakov, kar pomeni dobro četrtino vseh papirnatih odpadkov iz gospodinjstev. Največ letakov prejmejo v ponedeljek in v prvih petih dneh v mesecu.

Največ oglaševalcev prihaja iz sektorja trgovskih verig s pretežno prodajo živil, vendar se je njihov delež nekoliko zmanjšal. Le 4 % oglaševalcev uporablja recikliran papir.

Gospodinjstva se lahko pred nezaželeno oglasno pošto zavarujejo z nalepko, ki jo lahko kupijo na pošti. Po podatkih iz leta 2019 jo uporablja 215.000 gospodinjstev, kar pomeni, da preostalih 75 % prejme več kot 16.000 ton oglasnih letakov letno.

Ekologi brez meja apelirajo na gospodinjstva, da se odpovedo prejemanju oglasnih letakov in si ponudbo oglaševalcev ogledajo na spletu.

Več o raziskavi najdete tukaj.

Velik okoljski problem

Kljub upadu količine nenaslovljene oglasne pošte je ta še vedno velik problem za okolje. Ekologi brez meja spodbujajo gospodinjstva, da se odpovedo prejemanju oglasnih letakov in s tem prispevajo k varovanju okolja.

Ekologi brez meja s ponovitvijo raziskave ponovno apelirajo na gospodinjstva, da se odpovedo prejemanju oglasnih letakov, saj si lahko ponudbo oglaševalcev za izdelke, ki jih dejansko potrebujemo, vedno ogledajo tudi na spletu.

Vir: Ekologi brez meja

[[image_1_ge_592]]