Da bi dosegel svoj cilj, bodo sončne celice postavljene na posestvu v lasti Vatikana zunaj Rima, proizvedena energija pa bi lahko zadovoljila vse energetske potrebe najmanjše države na svetu.

V apostolskem pismu z naslovom "Brat Sonce" ("Fratello Sole"), ki je bilo izdano na poletni solsticij 21. junija in objavljeno 26. junija, papež izpostavlja potrebo po prehodu na trajnostni razvoj, ki bi zmanjšal emisije toplogrednih plinov in dosegel podnebno nevtralnost. Papež poudarja, da ima človeštvo potrebna tehnološka sredstva za soočanje z okolijskimi spremembami ter njihovimi etičnimi, socialnimi, ekonomskimi in političnimi posledicami, pri čemer sončna energija igra ključno vlogo.

Postavitev sončne elektrarne

Kot poroča Ekovjesnik, bo sončna elektrarna postavljena na vatikanskem posestvu v Santa Maria di Galeria, približno 17 kilometrov od Rima. Posestvo, veliko 424 hektarjev, trenutno uporablja Radio Vatikan. Sistem bo kombiniral proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov s potrebami kmetijskega zemljišča.

Papež Frančišek je za izvedbo projekta imenoval dva posebna pooblaščenca: kardinala Fernanda Vérgeza Alzago, predsednika Guvernata mesta Vatikana, in nadškofa Giordana Piccinottija, predsednika Uprave premoženja Apostolskega sedeža (APSA). APSA neposredno upravlja z vsemi nepremičninami in premoženjem Vatikana. Pooblaščenca bosta odgovorna za celoten projekt in za komunikacijo z italijansko vlado v skladu z Lateransko pogodbo.

Ekovjesnik poroča še, da je papež Državnemu tajništvu Vatikana naložil, naj pooblaščencema olajša vsak zahtevek in poskrbi, da se na območju Santa Maria di Galeria ne izgubi nič, kar je Apostolskemu sedežu bilo na voljo po sporazumu z Italijo iz leta 1951.

Vatikan si prizadeva doseči ničelne emisije do leta 2050 in načrtuje uporabo vozil z ničelnimi emisijami do leta 2030. Leta 2022 se je Vatikan pridružil Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja ter Pariškemu sporazumu iz leta 2015. Ta projekt sončne elektrarne je še en korak v prizadevanjih Vatikana za zmanjšanje vpliva na okolje in spodbujanje trajnostnega razvoja.

[[image_1_ge_620]]