Kdo proizvede več toplogrednih plinov  – tri države ali dvajset farm?

Uredništvo , 28.09.21 ob 03:45

Žal podatki kažejo, da največje svetovne farme živali proizvedejo več toplogrednih plinov kot Nemčija, Velika Britanija in Francija skupaj. Kaj to pomeni?

Kdo proizvede več toplogrednih plinov  – tri države ali dvajset farm?

Zadnji podatki kažejo, da dvajset največjih podjetij, ki se ukvarjajo z vzrejo živine, proizvede več toplogrednih plinov kot tri največje evropske države, Nemčija, Francija in Velika Britanija. Prav tako statistični podatki kažejo, da so kljub temu, da se svet vedno bolj zaveda njihovega negativnega učinka na podnebje in okolje, farme med leti 2015 in 2020 od skoraj 2500 investicijskih podjetij, bank in fundacij (večinoma evropskega in severnoameriškega izvora) prejele kar 478 milijard dolarjev finančnih vložkov.

Vzreja živine občutno vpliva na količino emisij ogljikovega dioksida, po izračunih pa vzgoja poljščin, ki so potrebne za hrano živini, predstavlja kar 14,5 % vseh svetovnih emisij ogljikovega dioksida, ta številka pa, če jo primerjamo z avtomobilskimi izpusti in izpusti velikih onesnaževalnih tovarn, nikakor ni zanemarljiva. Znanstvena poročila tako kot pomemben korak k bolj zeleni prihodnosti navajajo tudi nujo po zmanjšanju količin zaužitega mesa v bogatih zahodnih državah.

V desetih letih skoraj desetkrat več mesa

Investicije zadnjih petih let temu potrebnemu ukrepu nasprotujejo, saj raziskovalci sklepajo, da se bo mesna industrija zaradi vsega prejetega denarja v prihodnjih letih še razmahnila ter do leta 2029 dosegla kar 366 megaton mesa letno (trenutno proizvedemo približno 40 megaton mesa letno).

Tudi sicer je kar tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč namenjenih vzgoji hrane za živino, namenjeno zakolu, kar bo v prihodnjih letih, ko bo kmetijstvo zaradi podnebnih sprememb polno izzivov, predstavljalo še dodaten problem.

Večina proizvodnje mesa se sicer vrši na jugu, izstopata pa predvsem Kitajska in Brazilija, v kateri je kar 175 megahektarjev površin namenjenih vzreji goveda (ta površina je enaka skupni vrednosti vseh agrikulturnih površin Evropske unije). Tudi sicer je kar tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč namenjenih vzgoji hrane za živino, namenjeno zakolu, kar bo v prihodnjih letih, ko bo kmetijstvo zaradi podnebnih sprememb polno izzivov, predstavljalo še dodaten problem.

Okoljevarstveniki širom po svetu tako poudarjajo, da je regulacija mesne industrije nujna in da se ji, če se želimo celostno soočiti z okoljskimi problemi, ne moremo izogniti. »Sprejeti moramo prihodnost brez vsakodnevnega uživanja mesa,« sporočajo.

Vir: The Guardian