Kitajci so novi lastniki stavbe, v kateri se nahajajo prostori mariborske regionalne televizije RTS.

Kitajci so novi lastniki stavbe, v kateri se nahajajo prostori mariborske regionalne televizije RTS. Boris Bobek, direktor podjetja RTS Media pravi, da bodo poleg televizijske dejavnosti razvijali še kakšno drugo.

Od TV 3 h kitajskemu RTS Media

Prostore RTS-a je sicer pred kratkim na dražbi za dober milijon evrov kupilo podjetje TV3, a so stavbo, vendar zaenkrat še brez opreme, že prodali naprej. Kupec je podjetje RTS Media, podprto s kitajskim kapitalom, direktor pa Boris Bobek, predsednik nadzornega odbora mariborske občine, ki poleg tega opravlja še funkcijo direktorja Aerodroma Maribora in podjetja RIM Projekt, preko katerega so Kitajci izpeljali nakup Aerodroma. »Televizija ima resurse, da lahko deluje z dejavnostjo. Glede strategije, v katero smer bo šlo, pa se bomo še dogovorili,« pravi Bobek.

Bobek: ni občinski projekt

Bobek tudi verjame da bodo poleg televizijske lahko razvijali še kakšno medijsko dejavnost, morda časopisno ali spletno. Ker gre v zgodbi vendarle za osebe blizu aktualni občinski oblasti, se postavlja vprašanje, v kakšni navezi bi lahko bila televizija z mariborsko občino. »Nikakor ni v prvem planu oziroma sploh v planu ozko navezovanje na občinski del. Gre za razvojne načrte lastnika, ki želi ustrezne rezultate na čim širšem področju,« še pravi Bobek.

Iz uradnih evidenc AJPES izhaja, da sta v podjetje RTS Media milijon evrov vložili dve podjetji: Villa 1 s sedežem na mariborskem Glavnem trgu 600.000, 400.000 evrov pa je vložilo podjetje Uyard International.