Večina gradbenih del na železniški postaji v Mariboru, ki potekajo, kot smo poročali, v okviru nadgradnje 15,5 kilometrov dolge železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, je že opravljenih in postaja počasi že tudi navzven kaže novo, spremenjeno podobo.

Trenutna tudi obsežna nadgradnja tirov

Kot so sporočili iz službe za odnose z javnostmi Direkcije RS za infrastrukturo (Drsi), se trenutno izvajajo dela v t. i. 5 fazi.

Drsi: »Vseh faz nadgradnje železniške postaje je 7, od tega so 4 že zaključene.«

»Vseh faz nadgradnje železniške postaje je 7, od tega so 4 že zaključene. Faza 5 je ena izmed obsežnejših, zahtevnejših. Zajema predvsem nadgradnje tirov št. 1 in 2 s pripadajočimi kretnicami ter kretniškimi zvezami (ureditev spodnjega ustroja, zgornjega ustroja, vozne mreže ter signalnovarnostnih naprav), tirov št. 35, 36, 37 in 38 s pripadajočimi kretnicami in kretniškimi zvezami (ureditev spodnjega ustroja, zgornjega ustroja, vozne mreže ter signalnovarnostnih naprav), bočnega perona ob tiru 1 z obnovo nadstreška, otočnega perona št. 2 vključno z nadstrešnico, izvedbo protihrupne ograje, sanacijo podvoza Meljska cesta in izvedbo ostalih manjših objektov (prepusti, podporni in oporni zidovi) ter dela na obstoječem podhodu, obstoječih stopniščih in avli,« so zapisali v Drsi.

Drsi: »Zaključek vseh del je predviden v mesecu septembru prihodnje leto.«

Zaključek del predmetne faze, zaključujejo na Drsi, je predviden do konca meseca marca prihodnje leto, medtem ko v istem letu meseca septembru načrtujejo tudi zaključek vseh del.

Višje hitrosti za potniške vlake

Sicer pa je bila železniška proga Maribor–Šentilj v dolžini skoraj 16 kilometrov, spomnimo, zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice in je del glavne železniške proge Zidani Most–Šentilj–državna meja. Največja hitrost potniških vlakov na tej progi je bila le 80 kilometrov na uro, z izvedbo nadgradnje proge pa se bo kategorija proge glede na osno obremenitev povečala s kategorije C3 (nosilnost 20 t/os) na D4 (nosilnost 22,5 t/os), zato bodo višje tudi hitrosti vlakov. Te bodo poslej znašale do 120 kilometrov na uro.

Sofinanciranje z evropskimi sredstvi

Za boljše bivanje ljudi ob železniški progi med Mariborom in Šentiljem, kot smo poročali, bo 27 protihrupnih ograj v skupni dolžini 12,7 kilometrov, ki so visoke od 1,5 do 3,8 metra. V okviru obnove bo urejen obstoječi predor Šentilj, križanja cest z železnico, nova trasa za bodočo dvotirnost na odseku Počehova – Pesnica, nova predor Pekel v Košakih ter viadukt Pesnica.

Pred pričetkom nadgradnje je prepustna zmogljivost proge znašala 67 vlakov na dan, po izvedbi vseh ukrepov pa se bo zmogljivost povečala na 84 vlakov na dan.

Končna podoba nove železniške postaje Maribor bo zajemala tri perone, podaljšan podhod z izvedbo dvigal in tekočih stopnic proti Melju ter izvedba novih jeklenih nadstreškov in ureditev fasade na prometnem uradu.

In cena? Vrednost projekta je ocenjena na 253,7 milijonov evrov, predvideno pa je tudi sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini 101 milijonov evrov.