Prenova železniške postaje v Mariboru že kaže končno podobo, trenutno pa poteka najzahtevnejša faza, v kateri se bo rekonstruiralo tire. Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih?

Gradbena dela na železniški postaji v Mariboru, ki potekajo v okviru nadgradnje 15,5 kilometrov dolge železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, so v polnem teku. Na železniški postaji Maribor so trenutno zaključena dela na štirih fazah od skupno sedmih. Tako so izvedena dela na novem peronu št. 3, delno je rekonstruiran obstoječ peron št. 2. Nadgrajeni so tudi tiri št. 3, 4 in 6 s pripadajočimi kretnicami in kretniškimi zvezami.

Poteka najzahtevnejša faza rekonstrukcije

V procesu prenove se sta bili urejeni tako izvozna stran postaje v smeri proti Šentilju kot uvozna stran postaje. V novembru letošnjega leta so se pričela dela v peti fazi, ki je hkrati tudi najzahtevnejša, saj bo potrebno v tem koraku rekonstruirati tire št. 1 in 2, peron ob tiru št. 1 ter delno rekonstruirati otočni peron ob tiru št. 2, obsežno pa se bo poseglo tudi v obstoječi podhod in stopnišča.

Zaključujejo se dela pri podhodu v smeri proti Melju

Sočasno z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja se izvajajo dela na obstoječih objektih, SV – TK napravah ter vozni mreži, zaključujejo pa se dela pri podaljšanju obstoječega podhoda v smeri proti Melju. Pilotna stena za postajo Maribor v smeri Šentilja je že zaključena, končana pa so tudi dela na postaji Maribor Tezno.

Zaključena so tudi glavna gradbena dela, ki so potekala od postaje Maribor do obstoječega predora Počehova. Zamenjana sta bila tako spodnji kot zgornji ustroj, izvedena nova vozna mreža, urejeno odvodnjavanje, objekti pa so bili rekonstruirani. Za zaključek na tem delu je tako potrebnih le še nekaj finalnih del.

Dela se izvajajo v okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj, ki je v višini 101 milijonov evrov sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada.

Konec že v naslednjem letu

Podpisana je pogodba v vrednosti 55.497.943,70 EUR z DDV z izbranimi izvajalci SŽ–ŽGP d.d., Pomgrad d.d., Kolektor Koling d.o.o. in GH Holding d.o.o. Rok za izvedbo del in uvedbo v delo do konca septembra 2020. Dela v okviru prenove so se sicer začela izvajati v mesecu februarju 2019 in zajemajo nadgradnjo železniških postaj Maribor Tezno in Maribor ter nadgradnjo odseka med Mariborom in Počehovo.