Mestna občina Maribor že šesto leto zapored vabi k sodelovanju v obsežni čistilni akciji, ki poteka od 21. marca do 22. aprila 2024. V okviru projekta Izboljšajmo Maribor in ob obeleževanju pomembnih okoljskih dni se bo niz aktivnosti osredotočil na ozaveščanje o pomenu čistega okolja in aktivno vključevanje občanov v urejanje skupnih prostorov.

Pestra paleta dogodkov za okolje, ljudi ...

Poleg tradicionalne velike čistilne akcije, ki bo potekala v soboto, 6. aprila, se lahko prebivalci Maribora vključijo v številne druge aktivnosti: mednarodni dan gozdov je bil obeležen z razstavo o Stražunu, na svetovni dan voda je odprl vrata ČP Melje, v Zavetišču za živali Maribor so zasadili drevesa in uredili okolico, na Trgu svobode pa bo ob dnevu Zemlje potekal Snagin okoljski dogodek.

Poudarek na čiščenju narave

V okviru projekta Moji odpadki, moja skrb bo potekalo več čistilnih akcij, osredotočenih na naravno okolje. Potapljači bodo očistili reko Dravo, MČ Pobrežje bo poskrbela za Greenwich, s Kärcherjem pa bodo očistili podnožje Starega mostu. Zaposleni na MOM in JHMB bodo uredili območje pod oboki Starega mostu, v sodelovanju s šolami in vrtci pa bodo očiščene okolice šolskih objektov.

Velika mestna čistilna akcija 6. aprila

Osrednji dogodek bo 6. aprila, ko bosta potekali dve obsežni čistilni akciji: na območju Krajinskega parka Mariborsko jezero in mestnega gozda Stražun. Hkrati bodo potekale akcije čiščenja v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, odstranjevali pa bodo tudi belo omelo in nepravilno odložen zeleni obrez.

Vabljeni k sodelovanju!

Mestna občina Maribor vabi vse občanke in občane, da se aktivno vključijo v čistilne akcije in s svojim delom prispevajo k čistejšemu in bolj prijetnemu okolju. Pridružite se lahko eni od organiziranih akcij ali se odpravite na sprehod in po poti poberite odvržene odpadke.

Za vse informacije o aktivnostih in zbirnih mestih obiščite spletno stran Mestne občine Maribor.

Skupaj za čistejši Maribor!