Skupina HSE, največja slovenska proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, poudarja ključno vlogo hidroenergije pri zelenem preobratu Slovenije. Nedavno so tako predstavili ambiciozne načrte za izkoriščanje vodnega potenciala, vključno z gradnjo novih hidroelektrarn in sončnih elektrarn na območju obstoječih elektrarn.

Kaj za Slovenijo pomenijo hidroelektrarne?

Hidroelektrarne že danes pomembno prispevajo k slovenski energetski neodvisnosti. V letu 2023 so hidroelektrarne skupine HSE proizvedle 54 % električne energije v skupini in več kot tretjino vse električne energije v Sloveniji. Skupina se zavezuje nadaljnjemu vlaganju v hidroenergijo, s poudarkom na trajnostnem razvoju in upoštevanju okoljskih zahtev.

Med najpomembnejšimi projekti je gradnja treh hidroelektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke. Začetek gradnje HE Suhadol je predviden za leto 2026. Skupina HSE načrtuje tudi izgradnjo dveh malih hidroelektrarn, mHE Pesnica in mHE Ravne, ter obnovo HE Formin in mHE Ceršak.

Poleg hidroenergije se skupina HSE osredotoča tudi na sočasno izkoriščanje vodnih in obvodnih površin za sončne elektrarne. Na brežinah HE Zlatoličje že deluje 2,5 MW sončna elektrarna, v načrtu pa so sončne elektrarne na brežinah HE Formin in HE Zlatoličje s skupno močjo 30 MW. Na lokaciji zgornje akumulacije ČHE Avče bo letos postavljena sončna elektrarna moči 8,2 MW.

Posebno pozornost vzbuja projekt prve plavajoče sončne elektrarne v Sloveniji na Družmirskem jezeru v Velenju. Elektrarna z močjo 140 MW bo zasedla največ polovico površine jezera in ne bo vplivala na okoljsko stanje jezera ali ribjega življa. Ob jezeru se bo uredila okolica za turizem, šport in rekreacijo.

Pa v prihodnje?

Skupina HSE se zaveda pomembnosti zanesljive in konkurenčne dobave električne energije. Za doseganje tega cilja bo poleg dviga deleža obnovljivih virov potrebno investirati v nove tehnološke rešitve, kot so hranilniki energije in črpalne hidroelektrarne. Te bodo imele vse večji pomen za zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega omrežja v prihodnosti.

Hidroenergija in sočasno izkoriščanje vodnih površin za sončne elektrarne predstavljata pomemben del zelenega prehoda Slovenije. Skupina HSE s svojimi ambicioznimi projekti aktivno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja in zmanjševanju emisij CO2.

Vir: HSE