V Sloveniji se soočamo z izzivom ohranjanja zdrave in vitalne populacije rjavega medveda, obenem pa zmanjšanja konfliktov med ljudmi in medvedi, izpostavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Rjavi medved je sicer zavarovana vrsta, vendar njena gosta populacija na določenih območjih predstavlja tveganje za ljudi in premoženje. Zaradi tega je Ministrstvo za naravne vire in prostor na podlagi strokovnih mnenj in študij letos izdalo odločbo o odvzemu 176 medvedov iz narave z odstrelom.

Strokovno podkovana, a vseeno ne lahka odločitev

Odločitev ni bila sprejeta zlahka. Kot poudarjajo na ministrstvu, je vsak poseg v populacijo medveda skrbno pretehtan in izveden zgolj na podlagi strokovnih ugotovitev.

Te kažejo, da je populacija rjavega medveda v Sloveniji v ugodnem ohranitvenem stanju, vendar je na določenih območjih, zlasti na jugu države, gostota prevelika. To vodi do konfliktov z ljudmi, saj se medvedi v iskanju hrane in prostora znajdejo v bližini naselij in s tem ogrožajo varnost ljudi in povzročajo škodo na premoženju.

Letos bo odvzetih manj medvedov

Letošnja kvota za odvzem 176 medvedov je nižja kot lani, ko je bilo odvzetih 230 osebkov. To je posledica zadovoljivih rezultatov uravnavanja populacije v preteklih letih. Odvzem bo potekal na 178 loviščih na jugu Slovenije, kjer so konflikti med ljudmi in medvedi pogostejši.

Stroka soglaša, da je nadzorovan odstrel trenutno najbolj primeren način za uravnavanje populacije rjavega medveda v Sloveniji. Vse ostale možnosti, kot so preselitev, sterilizacija ali zadrževanje v ujetništvu, niso smiselne ali izvedljive na tako velikem obsegu.

Pomembno je poudariti, da bo odvzem medvedov potekal pod strogim nadzorom in v skladu s sprejetimi kriteriji. Pri tem se bo uporabljala metoda selektivnega odstrel, ki omogoča odstranitev problematičnih osebkov iz populacije.

Cilj odvzema je ohraniti populacijo rjavega medveda na ugodnem nivoju, ki zagotavlja njeno dolgoročno ohranitev, hkrati pa preprečuje konflikte z ljudmi in zmanjšuje škodo na premoženju. S tem se Slovenija pridružuje drugim evropskim državam, ki se soočajo s podobnimi izzivi pri upravljanju z populacijami velikih zveri.

Vir: MOPE

[[image_1_ge_604]]