Poročilo EEA poziva k nujnemu ukrepanju vlad, vodnih oblasti in zdravstvenih ustanov, s katerim bi izboljšali izvajanje obstoječih ukrepov in usklajevali prizadevanja za preprečevanje in zmanjševanje posledic za zdravje.

Poročilo opozarja na vplive podnebnih sprememb na vodo, ki že ogrožajo zdravje in dobro počutje prebivalcev Evrope. Gre za posledice, kot so smrtne žrtve, poškodbe, izbruhi nalezljivih bolezni in posledice za duševno zdravje.

Kaj kažejo podatki?

Med letoma 1980 in 2022 je bilo v 32 evropskih državah zabeleženih 5.582 smrti zaradi poplav in 702 smrti zaradi požarov. Že danes živi eden od osmih Evropejcev na območju, ki je potencialno ogroženo zaradi rečnih poplav, približno 30 % prebivalcev južne Evrope pa se sooča s stalnim vodnim stresom.

Podnebne spremembe bodo še povečale izpostavljenost ljudi vremenskim ekstremom, kar bo imelo resne posledice za zdravje. Med najbolj ogroženimi skupinami so starejši, otroci, bolni ljudje, prebivalci z nižjimi dohodki, kmetje in ekipe reševalnih služb.

Poročilo poudarja nujnost takojšnjega izvajanja obstoječe zakonodaje EU, zlasti različne evropske politike na področju podnebja, vodnih virov in zdravja. Izpostavlja se potreba po njihovem tesnejšem povezovanju in izvajanju že obstoječih rešitev na vseh področjih in vladnih ravneh, da bi zaščitili življenja, preprečili negativne posledice za zdravje in povečali dobro počutje.

Pa rešitve?

Za izboljšanje pripravljenosti na prihodnje zdravstvene izzive, povezane s podnebjem, kot so poplave, pomanjkanje vode in poslabšana kakovost vode, so potrebni odzivi tako v zdravstvenem sektorju kot tudi v drugih sektorjih, ki vplivajo na zdravje. Sem spadajo upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, gradnja in zavarovalništvo.

Vir: EEA

[[image_1_ge_615]]