Po novem zakonu več polnilnih mest za električna vozila na parkiriščih, počivališčih in pred novimi bloki

Andreja Bjelan, 15.11.20 ob 04:20

Zakon med drugim predpisuje ločeno merjenje zemeljskega plina in merjenje porabe za ogrevanje, hlajenje in sanitarno toplo vodo ter namestitev kabelskih vodov za električno polnjenje vozil. Te bodo morale imeti napeljane tudi nove nestanovanjske in stanovanjske stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti in tiste, ki so v postopku večje prenove.

Državni zbor je pred dnevi sprejel nov zakon o učinkoviti rabi energije. Ta pokriva področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, ki je bilo prej del energetskega zakona, prilagaja pa se tudi novim določilom evropske zakonodaje.

Zakon vsebinsko ureja učinkovito rabo energije in ukrepe, ki jo spodbujajo v vseh sektorjih in deležnikih. Na ravni EU je treba energetsko učinkovitost do leta 2030 povečati za 32,5 odstotka, Slovenija pa si je zadala cilj povečanja za vsaj 35 odstotkov glede na osnovni scenarij iz leta 2007.

“Zakon določa splošne obveznosti na področju merjenja porabe energije in obračunavanja stroškov za porabljeno energijo ter predpisuje ločeno merjenje zemeljskega plina in merjenje porabe energije za ogrevanje, hlajenje in sanitarno toplo vodo,” je zapisano.

Posebna parkirna mesta za električna vozila in zmanjšanje emisij

Kot lahko razberemo iz zakona, ta zaradi lažjega prehoda na uporabo električnih vozil zahteva namestitev posebnih polnilnih mest za električna vozila na parkirnih mestih in počivališčih. Kabelske vode za električno polnjenje vozil bodo morale imeti napeljane tudi nove nestanovanjske in stanovanjske stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti in tiste, ki so v postopku večje prenove.

Kabelske vode za električno polnjenje vozil bodo morale imeti napeljane tudi nove nestanovanjske in stanovanjske stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti in tiste, ki so v postopku večje prenove.

Pri prihrankih energije pri končnih odjemalcih je nova postavljena meja 100 MWh za dobavitelje trdih goriv, nadgrajuje pa se tudi sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju s tem, da se uvaja obveznosti imenovanja tako imenovanih energetskih upravljalcev, ki bodo na nivoju osebnega javnega sektorja skrbeli za izvajanje ukrepov s področja upravljanje z energijo v stavbi.

Večina poslanskih skupin je pred dnevi v državnem zboru spremembe podprla. Vsem se zdi področje optimizacije porabe energije zelo pomembno. Tako so soglašali s cilji, da se zmanjšanja raba energije v stavbah za 20 odstotkov do leta 2030 glede na leto 2005 in zagotovi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj 70 odstotkov do leta 2030 glede na leto 2005.