Elektrarna Družimirje bo s svojimi 140 megavati moči prispevala k zanesljivi oskrbi z električno energijo in hkrati zmanjšala emisije toplogrednih plinov.

Pozitiven vpliv na okolje in lokalno skupnost

Elektrarna Družmirje bo umeščena na način, da bosta ohranjena tako ekološko kot kemijsko stanje jezera. Ne bo povzročala emisij škodljivih snovi, kar bo izboljšalo kakovost zraka v okolici. Dostop do vode bo omogočen ob celotni obali jezera, sočasno pa se bo uredila tudi okolica za namene turizma, športa in rekreacije.

Skupina HSE se zaveda pomembnosti sodelovanja z lokalno skupnostjo, zato bo v občini Šoštanj vzpostavljena informacijska točka, kjer bodo prebivalci lahko dobili vse potrebne informacije o projektu.

V letu 2023 je Skupina HSE v proračun občine prispevala dobrih 7 milijonov evrov, v zadnjih šestih letih pa kar 37,3 milijona evrov.

Ključne prednosti projekta PSE Družmirje bodo tako proizvodnjo kar 140 MW čiste energije, zmanjšanje emisij CO2, izboljšanje kakovosti zraka, ureditev okolice jezera za turizem, šport in rekreacijo, sodelovanje z lokalno skupnostjo, hkrati pa bo projekt pomembno okrepil slovensko energetsko neodvisnost.

Ob tem velja izpostaviti, da gre pri projektu PSE Družimirje za odličen primer sinergijskega delovanja med gospodarstvom, lokalno skupnostjo in okoljem.

Vir: HSE