Nedavno je vlada RS imenovala devetčlanski Odbor za podelitev nagrade Republike Slovenije na področju ohranjanja narave. Ta bo tako letos prvič podelil državno nagrado za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave.

Nagrad tudi poklon pomembnemu slovenskemu biologu

Nagrada nosi posebno ime, saj je poimenovana po priznanem slovenskem biologu in naravovarstveniku Radu Smerduju. Smerdu je s svojim delom pomembno prispeval k oblikovanju metod varstva narave, ključen pa je bil tudi pri izdaji Inventarja najpomembnejše naravne dediščine leta 1976.

»Z novo nastalim Ministrstvom za naravne vire in prostor je bil prvič vzpostavljen Direktorat za naravo, s čimer je sistemskim prizadevanjem za ohranjanje narave namenjena dodatna pozornost,« poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor:

»Tudi s podeljevanjem Nagrade Rada Smerduja želimo prispevati k večjemu zavedanju ljudi o pomenu aktivnega ohranjanja narave – ne le zaradi ohranitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, temveč tudi zaradi prispevka h kakovostnejšemu življenju.«

V odbor so imenovani dr. Katarina Groznik Zeiler (predsednica), mag. Jelena Hladnik in mag. Robert Bolješić (Ministrstvo za naravne vire in prostor), Jana Paulin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Barbara Mlakar (Ministrstvo za kulturo), mag. Teo Hrvoje Oršanič (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), dr. Peter Trontelj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), Bojana Lipej (Skupnost naravnih parkov Slovenije) in Katarina Bervar Sternad (Center nevladnih organizacij Slovenije).

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

[[image_1_ge_578]]