Maj je mesec, ko se narava prebuja, zelena trava pa začne končno intenzivno rasti. Vendar pa lahko vsakoletno košenje trave negativno vpliva na populacije opraševalcev, kot so čebele in metulji, ki se zanašajo na cvetje na travnikih za prehrano in razmnoževanje.

V tem smislu pobuda “No Mow May” poziva k nekošenju trave v maju, s čimer se opraševalcem omogoči, da se hranijo in razmnožujejo na cvetju na travnikih.

Zakaj ne kositi?

Nekošenje trave v maju ima lahko tudi pozitivne učinke na okolje kot celoto. Med drugim lahko prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, saj manj košnje pomeni manj uporabe goriva za košnjo in manjšo količino travne biomase, ki se odstrani in se lahko spremeni v metan na odlagališčih odpadkov.

Vendar pa ni vseeno, kako se ta pobuda izvaja. Pomembno je, da se travnik nekošen samo na določenih območjih, kot so ob robu cest ali pešpoti, da se zagotovi varnost. Poleg tega je treba paziti, da se travnik ne spremeni v divje odlagališče smeti ali nabiralnik za plevel, saj lahko to povzroči povsem druge, zelo neprijetne težave.

PREBERITE ŠE: Solarni paneli na železniških tirih? Da, tudi to je mogoče!

Kot so pokazale raziskave, manjša pogostost košnje pomaga čebelam, metuljem, kobilicam in mnogim drugim žuželkam. V enem od mest so tako zabeležili 26 vrst čebel, ki obiskujejo regrat in deteljico na urbanih in predmestnih travnikih.

Dalje so raziskovalci v Massachusettsu na travniških cvetovih našli 93 vrst čebel, pri čemer so največjo raznolikost opraševalcev zasledili na travnikih, ki so bili košeni vsakih dva ali tri tedne. Metaanalize, ki so pregledale rezultate številnih študij iz Evrope in Severne Amerike, so pokazale pomembno povečanje obilja in vrstne raznolikosti metuljev in čebel na manj pogosto košenih travnikih, medtem ko je večja intenzivnost košnje povzročila negativne učinke na raznolikost rastlin in žuželk.

Naj raste!

Kot vidimo, lahko pobuda “No Mow May” prinaša številne koristi za okolje in opraševalce. Čeprav morda na prvi pogled deluje kot majhen korak, lahko skupni učinek takšnih pobud sčasoma privede do velike razlike v ohranjanju našega okolja. Zato ne pozabite na “No Mow May” in pustite, da trava v maju neomejeno raste!

Vir: PlantLife