V januarju je bila v Državnem zboru sprejeta predlagana Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032, ki jo je predlagalo Ministrstvo za naravne vire in prostor ter ponuja rešitve za področje jedrske energije.

Ob tem so na Ministrstvu za naravne vire in prostor zapisali: »Republika Slovenija uporablja jedrske in sevalne tehnologije na številnih gospodarskih in drugih področjih. Pri uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij nastajajo tudi radioaktivni odpadki, za katere je treba zagotoviti varno ravnanje v vseh fazah upravljanja z radioaktivnimi snovmi.«

»V skladu z zahtevami zakonodaje so bile za posamezne objekte, ki jih obravnava resolucija, izvedene presoje vplivov na okolje v Republiki Sloveniji in tudi čezmejne presoje vplivov na okolje. Na njihovi podlagi so bila izdana ustrezna okoljevarstvena soglasja.«

PREBERITE ŠE: Največjo morsko vetrno elektrarno na svetu bodo dopolnila ptičja gnezda

Z resolucijo se približujemo sodobnim ciljem in smernicam

Kot so povedali, resolucija sledi ciljem Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije in ciljem Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, z mislijo na nadaljnje izkoriščanje jedrske energije in ohranjanje odličnosti pri obratovanju jedrski objektov. Dodali so še, da resolucija upošteva tudi rezultate mednarodne pregledovalne misije ARTEMIS, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo in ki je pregledala osnutek resolucije.

»Resolucija vključuje novelirano oceno inventarja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. Vključuje tudi posodobitve programov ravnanja s tovrstnimi odpadki, na novo so ovrednoteni vsi stroški ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,« so zapisali in dodali: »Za učinkovitejše spremljanje napredka in izvajanja predvidenih ukrepov so v Resoluciji dodatno uvedeni podrobni kazalniki za doseganje ključnih ciljev in strategij.«

Več o resoluciji lahko preberete tukaj.

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so ob sprejetju resolucije povedali še: »Na ministrstvu smo pred kratkim izdali okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK za dodatnih 20 let.«

PREBERITE ŠE: Največja evropska sončna elektrarna že en korak bližje pridobivanju zelene energije!

»Predlagana Resolucija upošteva podaljšanje obratovanja NEK in celostno ureja shranjevanje in področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom do njihove dokončne odložitve, kar je ena od ključnih dejavnosti za varno in okolju odgovorno uporabo jedrske energije in drugih tehnologij, kjer nastajajo radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo.«

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor