Evropska agencija za okolje (EEA) je nedavno objavila poročilo z naslovom »Ravnanje z rabljenimi in odpadnimi tekstilnimi izdelki v krožnem gospodarstvu Evrope,« ki razkriva zaskrbljujočo statistiko: v Evropski uniji se večina tekstilnih odpadkov ne ločuje od preostalega komunalnega odpadka.

Iz poročila izhaja, da je v letu 2020 povprečen Evropejec ustvaril kar 16 kilogramov tekstilnih odpadkov, od tega se je ločeno za ponovno uporabo in recikliranje zbralo le okoli četrtina (4,4 kg). Preostanek konča mešan z drugimi odpadki, kar predstavlja veliko izgubo uporabnih materialov in obenem bremeni okolje.

Zbiranje odpadnih tkanin ni dovolj

Poročilo EEA opozarja, da se ločeno zbiranje odpadnih tkanin samo po sebi ne izkaže za dovolj učinkovito. Poleg uvedbe ločenih sistemov zbiranja je nujno povečati tudi kapacitete za sortiranje in recikliranje tekstila. To bo preprečilo, da bi zbranjeni odpadki končali v sežigalnih napravah, na deponijah ali pa jih izvozili izven EU.

Naj odgovornost prevzamejo proizvajalci

Evropska direktiva o odpadkih (WFD) države članice od prihodnjega leta naprej zavezuje k vzpostavitvi ločenih sistemov zbiranja za odpadne tkanine. Evropska komisija je predlagala tudi ciljno revizijo direktive WFD, ki bi v vseh državah članicah uvedla razširjeno odgovornost proizvajalcev za tekstilne izdelke.

Proizvajalci bi bili tako odgovorni za celoten življenjski cikel svojih izdelkov, od načrtovanja do odstranjevanja odpadkov. Predlog Komisije uvaja tudi ločena pravila zbiranja za tekstil in zahteve za sortiranje pošiljk rabljenih tkanin.

Anketa, ki jo je EEA izvedla leta 2023, je pokazala, da ima sicer večina držav članic EU že vzpostavljene sisteme ločenega zbiranja, vendar večinoma za zajetje ponovno uporabnih tekstilnih izdelkov. Poročilo opozarja, da je poleg ločenega zbiranja treba nujno razširiti tudi zmogljivosti sortiranja in recikliranja v Evropi. To bo omogočilo učinkovitejši prehod v krožno gospodarstvo tekstila in preprečilo negativne vplive na okolje.

Dodaten izziv predstavlja harmonizacija opredelitve in poročanja o rabljenih in odpadnih tekstilnih izdelkih. Podatki, ki jih je zbrala EEA, kažejo na velike razlike med državami članicami zaradi različnih interpretacij pojmov odpadki in rabljeni tekstil.

Vir: EEA

[[image_1_ge_614]]