Evropski parlament spodbuja popravilo naprav namesto zamenjave

Uredništvo , 07.12.23 ob 17:37

Nova evropska zakonodaja usmerja potrošnike k trajnostni poti, zmanjšuje količino odpadkov in podpira sektor servisiranja.

Evropski parlament spodbuja popravilo naprav namesto zamenjave

Evropski parlament je s prepričljivo večino glasov sprejel novo stališče glede direktive, ki prinaša pomembne spremembe v pravice potrošnikov in vpliva na način, kako ravnamo z elektronskimi napravami.

Raziskava, ki jo je izvedla Evropska komisija, je pokazala, da bi kar 77 % prebivalcev EU raje popravilo svojo napravo kot pa kupilo novo.

Nova zakonodaja, če bo potrjena, bo v jamstvenem roku prodajalcem naložila obveznost dajanja prednosti popravilu, kadar je to ekonomsko učinkovitejše od zamenjave.

To pomeni, da bo potrošnik imel možnost izbrati trajnostno pot in zmanjšati količino elektronskega odpada. Poleg tega bi se jamstveni rok lahko podaljšal za eno leto po uspešnem popravilu.

Možnost izposoje nadomestnih naprav

Zastopniki zakona prav tako spodbujajo proizvajalce, da omogočijo potrošnikom izposojo nadomestnih naprav med popravilom, kar naj bi naredilo popravila bolj privlačna. Če popravilo ni mogoče, bi morali ponuditi obnovljene naprave, s čimer se zmanjšuje pritisk na naravne vire.

Te spremembe so odgovor na visoke stroške popravil, ki potrošnike pogosto odvračajo od trajnostne poti. Poleg tega bi nova zakonodaja omogočila potrošnikom lažji dostop do neodvisnih serviserjev in informacij, potrebnih za popravilo naprav.

Na spletu bodo na voljo tudi platforme, kjer bodo lahko potrošniki našli lokalne serviserje in prodajalce obnovljenih naprav.

Izvajanje teh sprememb naj bi podprlo tudi finančne spodbude, kot so kuponi iz nacionalnih skladov za popravila. S tem Evropski parlament želi zagotoviti, da bo trajnostna pot postala ne samo okoljsko, ampak tudi ekonomsko privlačna za potrošnike.

Popravljanje lahko ima pozitiven učinek na okolje

Raziskava Evropske komisije je pokazala, da bi preusmerjanje potrošnikov od nakupa novih naprav k popravilu imelo pomemben pozitiven vpliv na okolje. Odlaganje popravljivih naprav prispeva k ogromni količini odpadkov in emisij CO2, kar negativno vpliva na trajnostno ravnotežje.

Izvajanje teh sprememb pa bo odvisno od potrditve s strani Sveta, ki naj bi sprejel svoje stališče 22. novembra. Pogajanja med Parlamentom in Svetom se nato pričnejo 7. decembra 2023. Če bodo spremembe potrjene, lahko pričakujemo prehod k bolj trajnostnemu ravnanju z elektronskimi napravami in zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

Vir: Ekovjesnik