Evropski parlament je v septembru znova preučil trajnostne cilje Evropske unije, pri čemer so izglasovali povečanje uporabe obnovljivih virov energije do leta 2030, zavezali pa so se tudi, da se bo poskušalo vsaj nekoliko zmanjšati celotno porabo energije.

Trenutno energija, proizvedena s pomočjo obnovljivih virov, predstavlja le 22 % celotne porabe energije v EU. Do leta 2030 se mora ta delež povzpeti na 45 %.

Tako so evropski poslanci sklenili, da si bodo članice EU do leta 2030 prizadevale povečati proizvodnjo in porabo zelene energije tako, da bo energija, proizvedena s pomočjo obnovljivih virov, predstavljala 45 % vse porabljene energije, kar je večji cilj, kot so ga v parlamentu določili v Direktivi o obnovljivi energiji iz leta 2018.

Naj ne bo cilj le bolj zelena energija, ampak tudi manj energije

Poslanci so z glasovanjem prav tako nakazali podporo direktivi o energetski učinkovitosti, ki predvideva bolj smotrno in vsaj nekoliko manjšo splošno energetsko porabo v Evropski uniji, k čemur se poziva tudi v luči trenutne energetske krize.

Med drugim so poslanci razpravljali tudi o obnovljivih gorivih nebiološkega izbora, med katere spadata zeleni vodik in zeleni amonijak, ki bi naj do konca desetletja predstavljala nekaj manj kot 6 % deleža goriv, kasneje pa še veliko več.

Vir: Balkan Green Energy News