Evropska komisija bo zagotovila približno 720 milijonov evrov subvencij za sedem projektov zelenega vodika, izbranih pod okriljem iniciative Evropskega vodikovega sklada, ki si prizadeva spodbuditi domačo proizvodnjo obnovljivega vodika v Evropski uniji.

Vodik, proizveden s strani izbranih ponudnikov, bo uporabljen v sektorjih, kot so jeklo, kemikalije, pomorski transport in gnojila, kar bo pomagalo dekarbonizirati evropsko industrijo, je sporočila komisija.

Kje bodo proizvajali obnovljivi vodik?

Zmagovalni projekti, izbrani med skupno 132 ponudbami, bodo proizvajali obnovljivi vodik v štirih evropskih državah – na Portugalskem, v Španiji, na Norveškem in v Finski. Prejeli bodo subvencije, ki bodo pokrile razliko med stroški proizvodnje in tržno ceno vodika, ki jo trenutno določajo proizvajalci iz neobnovljivih virov, je navedeno v sporočilu za javnost komisije.

Nagrajeni projekti zelenega vodika načrtujejo proizvodnjo skupno 1,58 milijona ton obnovljivega vodika v desetih letih, kar bo preprečilo več kot 10 milijonov ton emisij CO2, je še opozorila komisija.

Rezultati prvega tovrstnega izbora Evropskega vodikovega sklada tako dokazujejo visoko zanimanje evropske industrije za proizvodnjo in uporabo vodika. Pogodbe naj bi bile podpisane do novembra 2024, izbrani projekti pa bodo morali začeti proizvajati obnovljivi vodik v roku petih let.

Vir: Balkan Green Energy News

[[image_1_ge_601]]