V javnosti so se pojavile informacije, da bi lahko izpraznjeno mesto ministra za javno upravo zasedel Boštjan Koritnik, ki je bil minister tretje vlade Janeza Janše. Po lokalnih volitvah 2022 je postal podžupan Mestne občine Ljubljana. Ker je njegova sestra Jasna Koritnik zaposlena v protokolu ljubljanske občine, nas je zanimalo, ali je Koritnik kot podžupan kakorkoli vplival na njeno zaposlitev. Iz sekretariata mestne uprave Mestne občine Ljubljana so nam sporočili, da je bilo 29. 8. 2023 objavljeno prosto delovno mesto administrator V v Službi za organiziranje dela mestnega sveta v mestni upravi mestne občine za določen čas. Izbrana je bila Jasna Koritnik. V odsek za mednarodne odnose in protokol je bila, zaradi povečanega obsega dela, s sklepom o drugem delu začasno premeščena z 2. 10. 2023. Naloge delovnega mesta so: izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, oblikovanje in vodenje baz podatkov, sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju, izvajanje tajniških nalog, vodenje evidenc in drugih administrativno tehničnih opravil.

Koritnik že kot minister ni vplival na sestrino zaposlitev v državnem protokolu

Na vprašanja o sorodstvenem razmerju med Jasno Koritnik in Boštjanom Koritnikom ter glede drugih morebitnih zaposlitev nam na ljubljanski občini na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov niso želeli odgovoriti. Je pa nam nekaj pojasnil podal Boštjan Koritnik sam. Potrdil nam je, da se je njegova sestra pred kratkim zaposlila na Mestni občini Ljubljana, omenil pa je tudi njeno prejšnjo zaposlitev. “Moja sestra je delala neprekinjeno v Protokolu Vlade Republike Slovenije od 7. septembra 2017, funkcijo ministra pa sem nastopil 13. marca 2020. Pred ministrovanjem nisem bil v prav nobeni politični stranki  (ne član in ne sicer aktiven). Že takrat je obstajala še vrsta drugih javno dostopnih podatkov, ki so potrjevale nesmiselnost takih insinuacij. Denimo to, da je bila moja sestra ves čas dela v Protokolu RS v 19. plačnem razredu, od 1. aprila 2022 pa je bila na podlagi rednega napredovanja v 20. plačilnem razredu. Kakšen brat pa bi bil, da bi ji kot minister »zrihtal« zgolj plačilo okrog minimalnega? Zaradi moje funkcije je imela že takrat in ima tudi sedaj zgolj neprijetnosti, nikakor ne ugodnosti. Pomenljivo pa je morda tudi, da v času mandata ministra v nobenem trenutku v kabinetu nisem imel polno zaposlenih sedmih sodelavcev na zaupanje, kolikor je bilo dopustno, in je marsikdo imel/ima, in bi torej lahko povsem zakonito zaposlil kogarkoli, tudi njo, brez razpisa in brez zahtev po izobrazbi, v bistveno višjem plačilnem razredu od njenega 19. oziroma 20. plačilnega razreda. Torej ne le, da že takrat nisem vplival na njeno zaposlitev v Protokolu RS za bistveno pod minimalno plačo, tudi možnosti zaposlitve za višjo plačo, kjer bi nadzor nad njenim (ne)delom lahko izvajal povsem sam, nisem izkoristil.”

Veta na njeno zaposlitev na Mestni občini Ljubljana ni dal

V nadaljevanju Koritnik ovrže tudi namigovanja, da naj bi kot podžupan Ljubljane vplival na sestrino zaposlitev na Mestni občini Ljubljana. “Ne le, da na njeno zaposlitev na MOL-u nisem vplival, kdor pozna delovanje v Mestni občini Ljubljana, ki je pod vodstvom župana Jankovića organizirana bolje kot marsikatero zasebno podjetje, ve, da se zaposlujejo kadri po znanju in potencialu prispevka k učinkoviti mestni upravi, ne po sorodstvenih vezeh. In ker sem kot minister zaposloval sam, je v kabinetu nisem zaposlil – pa nikakor ne zato, ker bi mislil, da pri delu mene kot ministra oziroma ministrstva ne bi bila koristna. Prav nasprotno, rade volje bi jo, ker je izjemno sposobna, vestna in delavna. A se mi je zdelo zaposliti družinskega člana nehigienično, predvsem pa nevredno medijskega pogroma in težav zanjo osebno. Sam sem zlobe in nevoščljivosti vajen. Na MOL-u pa res nisem dal veta na njeno zaposlitev (če bi ga sploh lahko), ker ne zaposlujem jaz. Tisti, ki je odgovoren za rezultate, torej njen neposredno nadrejeni, že ve, zakaj si jo je želel imeti v ekipi. Sem pa že zaradi tega, ker sem prebivalec te občine, vesel, da je kot zaposlovalec prepoznal njeno kakovost.”

Da podjetje posluje z Uradnim listom RS, se mu ne zdi sporno

Koritnik nam tudi potrdi, da je njegova sestra poslovodkinja podjetja JusFin d.o.o., ki je od leta 2009 v njegovi 100-odstotni lasti.  “Lastništvo in prenos poslovodstva sem prijavil KPK tako ob nastopu funkcije ministra kot sedaj, na podlagi funkcije podžupana MOL (prenosa poslovodstva ne, ker se je zgodil že leta 2020, tj. v času izvolitve v mestni svet MOL nisem bil več poslovodja). Ravno tako sem prijavil KPK lastniški delež v tej in vseh drugih družbah, kjer sem lastnik. Ravno tako sem dodal družbo na seznam družb, za katere velja prepoved poslovanja (če je lastniški delež več kot 5-odstoten).”

Na vprašanje, ali se mu ne zdi sporno, da omenjeno podjetje ves čas posluje z Uradnim listom RS, kjer objavlja tudi MOL, oziroma, da je podjetje poslovalo z Uradnim listom tudi, ko je bil minister, Koritnik odgovori: “KPK sem prijavil obstoj pogodb o materialnem prenosu avtorskih pravic (skupni projekti, avtorstvo poglavij v knjigi, uredništvo že zaključenih projektov ipd.), na podlagi katerih je družba upravičena do prihodkov glede na rezultate projektov. Z delom na njih sem zaključil ob nastopu funkcije ministra oziroma podžupana, predvsem pa sem prijavil KPK v vseh poročilih obstoj pogodb in obet prihodkov družbe JusFin iz tega naslova (tako kot minister kot tudi kot podžupan). Če smem podati primer: zatrjevati spornost tega, da dobim denar za nekaj, kar sem kupil/naredil pred nastopom funkcije, je kot da bi kupil delnice pred nastopom funkcije, nato pa bi dividend (ki niso gotove ob nakupu in so odvisne od poslovanja izdajatelja delnic) iz teh delnic ne smel prejeti. Da to nikakor ni sporno, je glede na vsa oddana poročila in celo napovedi prihodkov potrdila tudi KPK (predvsem pa to izhaja iz zakona in prej omenjenih navodil KPK).”