V posebnih socialno-varstvenih zavodih je velik problem prezasedenost, ki krši pravico do človeškega dostojanstva.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je pred kratkim skupaj s predstavniki Socialno-varstvenega zavoda Hrastovec znova opozorila na kršitve pravic oseb s težavami v duševnem zdravju pri neprostovoljnem nameščanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov. Kot je dejala, odgovorni še naprej ne upoštevajo njihovih opozoril.

“Na omenjeno problematiko v zadnjih letih opozarjamo že tretjič. Lani smo na državne organe naslovili celo posebno poročilo na temo prezasedenosti v posebnih socialno-varstvenih zavodih, ki krši pravico do dostojanstva in pravico do varnosti, vendar vlada naših priporočil ni uresničila,” je na nedavni novinarski konferenci opozorila Nussdorferjeva.

Kot je pojasnila, je vlada delovni skupini za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem razvoju, ki jo je ustanovila konec leta 2016, sicer naložila, naj v pol leta pripravi kadrovske in prostorske standarde ter normative za novo in specializirano obravnavo teh oseb.

Dnevno kršenje človekovih pravic

Ob tem je kot kratkoročno rešitev ministrstvoma za delo in za finance naložila, naj v dveh tednih najdeta možnost za sofinanciranje dodatnega varovanega oddelka. “Pristojno ministrstvo je odprtje dodatnega oddelka v enem od zavodov zagotovilo, a do danes tega še ni uresničilo, kar je nedopustno in se kljub vsem opozorilom še vedno dnevno kršijo človekove pravice,” je ogorčena Nussdorferjeva.

O resnosti razmer se je večkrat prepričal tudi njen namestnik Ivan Šelih, sicer tudi vodja državnega preventivnega mehanizma, ki si prizadeva proti mučenju in drugemu ponižujočemu ravnanju. Med drugim je omenil zadnji dopis iz Socialno-varstvenega zavoda Dutovlje, ki so ga prejeli prejšnji teden, in kjer so trenutno vse dvoposteljne sobe preurejene v triposteljne.

Zaradi takih razmer v zavodih težko prevzamejo odgovornost za posledice glede zdravja, varnosti in življenja stanovalcev in zaposlenih. Po mnenju Šeliha je ta na ministrstvu za delo, kjer ves čas pravijo, da se zavedajo resnosti problematike, ki terja sistemske rešitve, med drugim prevetritev zakona o duševnem zdravju.

Prezasedenost velik problem

Po besedah direktorice zavoda v Hrastovcu Andreje Raduha pri njih razpolagajo z dvema verificiranima varovanima oddelkoma, kjer je prostora za 48 oseb. Lani je pri njih bivalo 96 stanovalcev, od tega 15 po sklepu sodišč. Ker je struktura stanovalcev taka, da oddelkov ne morejo razbremeniti, je teh ves čas vsaj štiri do šest preveč in morajo spati na ležalnikih, zasilnih posteljah, so brez lastnih sanitarij ali omar.

“Težava je tudi v tem, da sodišča ne upoštevajo mnenj, ki jih v skladu z zakonom morajo podati zavodi. Zaradi razmer smo lani v večini primerov dali negativno mnenje, a sodišče tega v desetih primerih ni upoštevalo in je izdalo sklep o namestitvi,” je dejala Raduha, njenim besedam pa je pritrdil tudi predsednik sveta zavoda v Hrastovcu Miha Cigler, ki je kakršnikoli prihajajoči novi vladi naložil, naj to vprašanje uvrsti med prioritete.

O tem, kako se država odziva na omenjeno problematiko, je govorila direktorica Doma Lukavci Stanka Vozlič, kjer imajo kljub glasnim opozorilom, ki so jih na pristojne naslovili že pred časom, še vedno enake težave s prezasedenostjo. Čeprav sodiščem pojasnijo razmere, ti vseeno vztrajajo pri namestitvah, tako da so bili lani dva stanovalca prisiljeni namestiti v jedilnico, zasedena je bila tudi soba za posebne varovalne ukrepe.

STA