Mariborska Fundacija Prizma je letos v šolah izvajala delavnice namenjene spodbujanju razmišljanja o smereh izobraževanja in izbire poklica, ki niso tipična za določen spol.

Mariborska Fundacija Prizma je letos v šolah izvajala delavnice za učence zaključnih razredov in njihove starše, namenjene spodbujanju razmišljanja o smereh izobraževanja in izbire poklica, ki niso tipična za določen spol. Ugotavljajo namreč, da so stereotipne predstave o določenih poklicnih vlogah moških in žensk še vedno močno prisotne v družbi.

Poklici, ki niso tipični za spol

Stereotipe so poskušali razbiti s pomočjo Ambasadorjev poklicev, torej posameznikov, ki so se odločili za poklic, ki ni značilen za njihov spol, in posledično podjetij, ki spodbujajo uravnoteženo zastopanost obeh spolov na delovnem mestu. Tako so se na delavnicah med drugim predstavili vzgojitelj predšolskih otrok, voznica avtobusa in oblikovalka 3D modeliranja.

Delavnice na dveh šolah v Mariboru

Delavnice so letos izvedli na štirih osnovnih šolah, in sicer dveh v Mariboru in po eni v Laporjah in Slovenski Bistrici. “Namenjene so bile razbijanju stereotipov, ki so prisotni na trgu dela, hkrati pa vplivajo na mlade in njihove nadaljnje odločitve,” je za STA povedala vodja projekta na Fundaciji Prizma Karmen Vaupotič.

Namenjene učencem, staršem in delavcem na šoli

Delavnice, na katerih so našteli skupno okoli 130 udeležencev, so bile namenjene tako učencem kot njihovim staršem in strokovnim delavcem na šoli. “Opažamo, da na odločitve mladih vplivajo tudi določena prepričanja staršev. To so priznali tudi na teh delavnicah,” je povedala Vaupotičeva. “Na delavnicah so otroci lahko skozi praktične naloge pokazali staršem, kakšne kompetence in interese imajo. Tudi sami so dobili vpogled, kaj jih zanima, kakšni poklici obstajajo, tudi takšni, ki se jih posameznik sam ne bi takoj spomnil,” je dodala.

Pri odločanju za poklic je po besedah Vaupotičeve ključno, da posameznik sledi svojim interesom, ne pa prepričanjem, ki vladajo v okolju. “Otroci imajo veliko talentov v sebi, a ti niso vedno prepoznani,” je dejala. “V poklicu si lahko uspešen le, če slediš svojim sanjam,” je prepričana.

Tkalnica poklicev za fante = punce

Projekt, imenovan Tkalnica poklicev za fante = punce, je sofinanciralo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2016.

STA