Pred časom smo objavili članek Slepi in slabovidni so nam pokazali, kako oni “vidijo” Maribor. Z njimi smo se namreč sprehodili po ulicah Maribora in seznanili s težavami na katere naletijo vsak dan.

Na članek so se odzvali tudi v Mestni občini Maribor, kjer so nam dejali, da se trudijo za izboljšanje enakih možnosti vseh invalidov v Mariboru. Tako so leta 2011, v okviru projekta Invalidi in slepi, izvedla I. fazo talnega taktilnega sistema vodenja. Gre za sistem vodenja, ki zajema označevanje, usmerjanje
vodenje in opozarjanje. »Izvedba je potekala večplastno; najprej so odstranili obstoječo ureditev,
nato položili talne oznake, nato označili in odpravili arhitektonske ovire, sočasno pa je bilo potrebno urejanje komunalnih vodov,« pojasnijo na mariborski občini. Pri ogledu poti so sodelovali tudi slepi in drugi invalidi ter podali svoje mnenje. V MO Maribor naj bi bilo trenutno tovrstnih oznak v dolžini več kot 2.000 metrov.

Ko smo se sestali s slepimi in slabovidnimi, so bili drugačnega mnenja, dejali so nam, da je teh poti premalo, zgolj nekaj sto metrov: »Taktilne oznake so super, a jih je precej malo, kar naenkrat se končajo in ne veš kam nadaljevati.«

»Taktilne oznake povezujejo center mesta z avtobusno in železniško postajo, v centru mesta pa vodijo do vseh pomembnih javnih zgradb, trgovskih hiš in invalidskih društev ter do mestnega parka,« pojasnijo na občini.

Dodali so nam tudi, da je bilo v okviru novelacije projekta v letu 2012, izdelanih tudi sedem tipnih kart za invalide – pregledna tipna karta mesta Maribor, tipna karta za orientacijo in mobilnost območja mestnega središča Maribora s prikazom talnih oznak, karta javnega potniškega prometa v Mariboru, tipna karta za orientacijo in mobilnost območja mestnega središča Maribora in karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe. »Pri izvajanju tega projekta smo tesno sodelovali z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Maribor, ki so v tem projektu tudi pripravili projektno nalogo z vidika uporabnikov – Uporabniški vodnik,« pojasnijo. Za zadnjih sedem let, pa konkretnih izvedb projektov, ki bi pripomogli k boljšemu počutju slepih in slabovidnih v Mariboru, niso navedli.

Želijo si več zvočnih semaforjev, na občini pa so se temu vprašanju izognili

Slepi in slabovidni so nam povedali tudi, da se morejo velikokrat zanašati in orientirati po zvoku.
Zato se jim zdijo dobra ideja semaforji, ki z zvokom opozarjajo na prost prehod. Dejali so nam:
»Žal pa velikokrat ti semaforji sploh ne delujejo. Zelo bi bili veseli, da bi v prihodnosti opremili več semaforjev in da bi dali več na to, da dejansko delujejo in da služijo svojemu namenu.« Na mariborsko občino smo se tako obrnili z vprašanji ali je možno, da bi uredili več semaforjev, ti bi jim namreč
precej olajšali gibanje, a konkretno na to vprašanje nismo prejeli odgovora.

Ob koncu so na občini dodali, da je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor vključeno v Svet invalidov in z njimi zelo dobro sodelujejo: »Njihovi člani so tudi aktivni pri delovnih skupinah Sveta invalidov. Aktivno sodelujejo pri naših dogodkih, za vprašanja dostopnosti za slabovidne pa se tudi v okviru skupine Sveta.«