Mestno redarstvo bo izvajalo poostren nadzor nad vodenjem psov, pričeli so že danes na območju Mestnega parka ter nadaljujejo na območju Športnega parka Tabor.

V tem mesecu bodo redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva izvajali poostrene nadzore na področju spoštovanja določil Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), Odloka o zelenih površinah na območju MO Maribor ter Odloka o javnem redu in miru na območju občine Lenart. Poostren nadzor bo potekal od srede, 16. maja do prihodnjega četrtka, 24. maja. 

V času izvajanja poostrenih nadzorov je prioriteta na ugotavljanju spoštovanja določil

 • 11. člen ZZZiv:
  • Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu – globa 200 EUR
 • 27. člen Odloka o zelenih površina na območju MOM:
  • Prepovedano je voditi pse na območju javnih otroških igrišč, razen če vodi službene pse ali pse, ki pomagajo invalidnim osebam – globa 62,59 EUR
  • Omogoči prosto gibanje psov ter pušča njihove iztrebke na območjih javnih zelenih površin – globa 62,59 EUR
 • 14. člen Odloka o javnem redu in miru na območju občine Lenart:
  • Lastnik ali vodnik psa je dolžan za psom počistiti pasje iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pooblaščeni uradni osebi. Vsak lastnik ali vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, oziroma tam, kjer le-teh ni, posode za mešane komunalne odpadke – globa 80 EUR
 • ter tudi ostalih določil iz pristojnosti občinskega redarstva.

Poostreni nadzori so bodo izvajali po naslednjem razporedu:

 1. 16. 5. 2018; 8.00 do 10:00 – območje Mariborskega parka
 2. 16. 5. 2018; 16.00 do 18.00 območje Športnega parka Tabor
 3. 17. 5. 2018; 10:00 in 14:00 – peš sprehajalna pot od Studenške brvi (Strma ul.) do Koblarjevega zaliva, do Mariborskega otoka in območje Mariborskega otoka
 4. 17. 5. 2018; 18.00 do 20:00 – območje Mariborskega parka
 5. 18. 5. 2018; 8:00 do 10:00 – območje Magdalenskega parka
 6. 18. 5. 2018; 18.00 do 20:00 – območje Športnega parka Tabor
 7. 19. 5. 2018; 13:00 do 14:00 – območje Športnega parka Tabor
 8. 19. 5. 2018; 15:00 do 17:00 – območje Mariborskega otoka in Mariborski otok.
 9. 23. 5. 2018; 16:00 do 20:00 – skupna akcija s PP Lenart; območje ŠRC Polena
 10. 24. 5. 2018; 16:00 do 20:00 – peš sprehajalna pot od Studenške brvi (Strma ul.) do Koblarjevega zaliva, do Mariborskega otoka in območje Mariborskega otoka.