Mladi perspektivni športniki bodo lahko svoje izobraževanje odslej nadaljevali tudi na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, ki v prihodnjem šolskem letu začenja z novim programom: Ekonomska gimnazija – Športni oddelek.

Več o novi priložnosti za mlade športnike nam je v intervjuju razkrila ravnateljica Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor, mag. Andreja Zver Dobaj.

Na šoli imate vpisanih veliko mladih perspektivnih športnikov in v šolskem letu 2023/24 vpisujete v program, ki bo nov v Mariboru, v program ekonomska gimnazija – športni oddelek.

Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor mlade športnike razumemo in jih podpiramo. Vpisujemo jih v vse programe: ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija in ekonomska gimnazija – športni oddelek, ki ga bomo v šolskem letu 2023/24 izvajali prvič. Trenutno ima kar 23 % naših dijakov priznan status športnika, od tega jih je 61 % kategoriziranih kot vrhunski oz. perspektivni športniki.

Sodelujemo z 62 športnimi klubi v 18 različnih športnih panogah. In zakaj je šport prav na naši šoli tako pomemben? Na šoli poučuje kar nekaj učiteljev, ki so bili v svoji mladosti vrhunski oz. perspektivni športniki oz. učiteljev, katerih otroci so bili ali so vrhunski oz. perspektivni športniki. Veliko naših učiteljev torej iz osebne izkušnje razume, kako pomembno, odgovorno in naporno je sočasno delo na obeh kariernih poteh, na športni in na šolski.

Zakaj športniki potrebujejo podporo šole pri izgradnji obeh karier, tako športne kot akademske?

Vrhunski oz. perspektivni dijaki športniki imajo ob rednem pouku in opravljanju šolskih obveznosti 7-8 treningov na teden, dodatno še tekmovalni program. To ni samo fizično naporno, ampak jim dejansko vedno primanjkuje časa. Predstavljajte si, da bi delali dve službi – to je realnost vrhunskih oz. perspektivnih mladih športnikov. In sodobna družba od ljudi pričakuje, da vse svoje obveznosti opravijo najbolje možno.

PREBERITE ŠE: Intervju s profesorjem Borisom Krabonjo: »Posebnost naše šole je Človečnost.«

Pri tem ne smemo pozabiti, da gre pri dijakih športnikih za odraščajoče mladostnike, ki v obdobju socializacije potrebujejo dodatne spodbude in pomoč pri organizaciji dela, časa in dodatno motivacijo ob morebitnih neuspehih in poškodbah, mimo katerih, žal, vrhunski športniki ne morejo. Pomembno je, da vedo, da jih vidimo in slišimo in smo jim pripravljeni pomagati. Tako šola kot trenerji.

Žiga Zagoranski, naj-športnik SEŠG 2020 in ravnateljica, mag. Andreja Zver Dobaj, na podelitvi priznanj naj-dijakom SEŠG.

In zakaj sta potrebni obe karieri in ne zgolj ena?

Športna kariera je časovno omejena. Če je ne konča poškodba, jo staranje telesa. Vsi vrhunski športniki dočakajo konec svoje športne kariere, ko se morajo zaposliti (večina vrhunskih športnikov v Sloveniji s športnimi uspehi ne zasluži dovolj, da bi ostala finančno preskrbljena do konca življenja).

Da bi bili po koncu športne kariere zaposljivi, športniki potrebujejo spričevalo in delovne izkušnje. Pogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih delovnih izkušenj. Zato je pomembno obe karieri graditi sočasno.

PREBERITE ŠE: Intervju s profesorico Suzano Grobelšek: »To so dijaki z dokaj jasno vizijo tega, kar želijo početi v svojem življenju …«

Kaj lahko poveste o novem programu?

Dejansko gre za program strokovne gimnazije – EKONOMSKE GIMNAZIJE:

Program GIMNAZIJE je med vsemi srednješolskimi programi najbolj univerzalen, splošen. Zaključi se s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe. EKONOMSKA GIMNAZIJA v predmetniku nima fizike in filozofije, ampak ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko. Predmete, ki nudijo sodobna znanja in spretnosti: finančno pismenost, podjetnost, digitalno pismenost, razvijajo kritično mišljenje, kreativnost in spodbujajo timsko delo. Program EG dijake tako usposablja za študij, delo in za življenje.

PREBERITE ŠE: DNEVNA: Naši dijaki znajo ustanoviti lastno podjetje

Program EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK je identičen programu ekonomske gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek ekonomske gimnazije se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti.

Značilnosti programa Ekonomska gimnazija – Športni oddelek:

– majhen razred – 18 vpisnih mest,

– pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,

– pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,

– (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,

– dodatne individualne ure učne pomoči po potrebi,

– možnost izobraževanja na daljavo za dijake, ki se preselijo v tujino ali so zaradi tekmovalnega programa dalja časa odsotni,

– možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici in fitnesu,

– sodelovanje s fizioterapevti in športnim psihologom.

Dijaki, ki zaključijo ekonomsko gimnazijo, lahko nadaljujejo študij na kater­ikoli fakulteti. Naši dijaki najpogosteje študirajo v smeri ekonomije, logistike, turizma, prava, humanističnih in družbenih ved. Izobrazijo se tudi za učitelje različnih smeri, vzgojitelje, socialne pedagoge in psihologe, študirajo slovenščino in tuje jezike. Nekateri pa nadaljujejo šolanje tudi v tehničnih in naravoslovnih smereh in se izobrazijo za inženirje s področja strojništva, pa tudi arhitekture, farmacije, fizioterapije, kineziologije in medicine.

Zakaj Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, če si dijak športnik?

1. Imamo tradicijo in znanje. Povezava športnih in ekonomsko podjetniških vsebin predstavlja dodatne kompetence in znanja, zaradi katerih so športniki po zaključenem izobraževanju lažje zaposljivi. Te kompetence so predvsem: timsko delo, komunikativnost, smisel za organizacijo, razvijanje odgovornosti za lastno delo in uspeh, razvijanje odgovornosti za lastno zdravje; podjetnost, sodelovalno delo v domačih in mednarodnih projektih, sporazumevanje v maternem in dveh tujih jezikih, finančna pismenost, poslovni bonton.

Vsako leto vpisujemo veliko perspektivnih športnikov. Tako imenovane športne oddelke imamo že v peti generaciji, tudi v programu ekonomski tehnik. Za dijake športnike ob razredniku skrbita še športni in pedagoški koordinator. Sodelujemo s trenerji in športnimi klubi naših dijakov športnikov. Za dijake športnike organiziramo delavnice in predavanja športnih psihologov, agencije SLOADO, fizioterapevtov, motivatorjev idr.

2. Imamo potrebno infrastrukturo in kadre. Šola je sodobno opremljena, prav tako telovadnica. Imamo fitnes studio. Za športnike je možno v šolski kuhinji naročiti zdrave obroke hrane.

Učitelji pripravljajo gradiva in aktivnosti za dijake v spletni učilnici, kar dijakom športnikom omogoča samostojno delo oziroma delo na daljavo v času odsotnosti. Učitelji so usposobljeni za uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, ki omogoča potrebne konzultacije in morebitno ocenjevanje na daljavo.

3. Smo na dobri lokaciji. Nahajamo se v centru mesta. V neposredni bližini sta glavna avtobusna postaja in železniški kolodvor. Prav tako se v bližini nahajajo športne dvorane in drugi športni objekti, potrebni za trening.

4. Smo lastniki certifikata Športniku prijazna šola.

Kaj pravijo dijaki športniki?

Kot športnica menim, da šola nudi veliko podporo športnikom na vseh področjih. Profesorji so razumevajoči in se znajo prilagodit določenim situacijam. V primeru odsotnosti je obravnavana snov pri določenih predmetih naložena v spletni učilnici. Ob daljši odsotnosti od pouka se lahko pri posameznih predmetih tudi dogovoriš za ure na daljavo (nekdo iz razreda te lahko poveže preko zooma  in tako normalno slediš uri).

Anja, 4.š

Letos opravljam šolsko delo na daljavo. Pohvalil bi razumevanje in pripravljenost Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor, da se lahko dijaki istočasno aktivno ukvarjamo s  športom in se izobražujemo. Profesorji so vedno pripravljeni prisluhniti mojim potrebam in mi prilagodijo termine ocenjevanj znanj. Vsebine, navodila in kriteriji za ocenjevanja  so  v spletnih učilnicah, tako da lahko kadarkoli in kjerkoli dostopam do njih.

Vid, 2.š

Za vpis na Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor me je najbolj navdušil športni razred, saj treniram nogomet in veliko manjkam v šoli zaradi klubskih obveznosti. Vsekakor pa je prilagajanje športnikom na naši šoli v ospredju, imamo spletne učilnice iz katerih lahko sproti pridobivam snov.

Profesorji so zelo prilagodljivi, za datume ocenjevanj se dogovarjam sproti, odvisno od treningov in tekem. Prav tako so mi zelo všeč tekmovanja na šoli, predvsem šolski nogomet, ki je na voljo poleg mnogo drugih. Na tej šoli se počutim zelo dobro, hkrati pa pridobivam pomembna znanja o ekonomiji in financah, ki bodo mi v prihodnje vsekakor v pomoč, tako da bi res vsem priporočal to šolo, predvsem športnikom.

Tine, 3. letnik

Srednja ekonomska šola v Mariboru mi nudi vse, kar kot vrhunska športnica potrebujem. Hkrati lahko usklajujem vrhunsko igranje in šolo. Dogovarjanje s profesorji glede pisnih in ustnih ocenjevanj je zelo enostavno in so predvsem razumevajoči, snov je sproti naložena v spletno učilnico, tako da lahko kadar koli, kjer koli spremljam in sproti sledim snovi.

Velikokrat sem odsotna od pouka zaradi razno raznih priprav in kvalifikacij izven države. Takrat komunikacija s profesorji poteka kar po e-pošti. Za kakršno koli pomoč so mi na voljo. Tako vedno, ko sem v tujini, se preko aplikacije Zoom lahko povežem s profesorji, ki mi vedno pomagajo in nudijo dodatne ure za razlago snovi, če le te potrebujem.

Iva, 4. letnik