FOTO in VIDEO: Pogovarjali smo se z ravnateljico Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor Andrejo Zver Dobaj, ki je predstavila izobraževalne programe ekonomskih gimnazijcev in tehnikov, življenje na šoli in možnosti nadaljnjega izobraževanja.

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor je šola z najdaljšo tradicijo na področju ekonomskega izobraževanja v Mariboru. Na šoli Izvajajo program ekonomska gimnazija, ki je po zahtevnosti enak splošni gimnaziji. Določena razlika pa vendarle obstaja, pojasnjuje ravnateljica šole Andreja Zver Dobaj: »Splošna gimnazija nima ekonomije in podjetništva in ekonomska gimnazija nima fizike in filozofije. Naši dijaki opravljajo enako maturo, dosežejo enako stopnjo izobrazbe in študirajo vse tisto, kar lahko tudi dijaki splošnih gimnazij, ob tem pa imajo določena znanja – z ekonomije, podjetništva, poslovne informatike. Gimnazijec na naši šoli predvsem pridobi znanja s področja finančne pismenosti, kar pomeni, da se znajde pri organizaciji svojih financ, spozna pa tudi delovanje podjetja. Naši dijaki znajo, kljub temu da so gimnazijci, ustanoviti lastno podjetje, za njih imamo organizirane start-up delavnice, razvijajo neke svoje poslovne ideje. V tretjem letniku je celo tekmovanje iz poslovnih idej. Razumejo, kako se izračuna plača, osvojijo osnove računovodstva, … Gimnazijci praviloma po končani srednji šoli študirajo, ekonomski tehniki pa se lahko tudi takoj zaposlijo oziroma ustanovijo lastno podjetje.«

Na šoli izvajajo tri izobraževalne programe

Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor izvajajo tri izobraževalne programe: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in poklicni tečaj ekonomski tehnik. V vseh treh programih izobražujejo tudi odrasle, v tako imenovanem izrednem izobraževanju. Ekonomsko gimnazijo dijaki zaključijo s splošno maturo, program ekonomskega tehnika pa s poklicno.

Ekonomsko gimnazijo dijaki zaključijo s splošno maturo, program ekonomskega tehnika pa s poklicno.

Pri poklicni maturi je mogoče opravljati še peti predmet in s tem predmetom se lahko dijaki iz srednjega strokovnega izobraževanja praviloma vpisujejo na univerzitetni študije.

Kot prvi v Sloveniji so uvedli učno podjetje

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor je kot prva v Sloveniji pilotno uvedla učno podjetje, ki je postalo obvezen del programa ekonomski tehnik. »Učno podjetje pomeni, da dijaki enkrat na teden dopoldanske ure preživijo v nekem virtualnem podjetju. Najprej ga na začetku šolskega leta ustanovijo in potem v njem delajo. V Sloveniji pa tudi v tujini pa ostaja centrala učnih podjetij, kar pomeni, da vsa učna podjetja vseh srednjih ekonomskih šol med seboj sodelujejo, virtualno trgujejo, na koncu šolskega leta pa morajo to podjetje tudi odjaviti. Vsako leto je v Celju tudi sejem učnih podjetij, kjer tekmujejo in predstavljajo svoje izdelke in storitve. Vsako leto smo pri tem med boljšimi v državi. V lanskem letu tekmovanja ni bilo, predlani pa smo bili recimo državni prvaki, v mednarodni kategoriji pa smo dosegli prvo mesto za najboljšo poslovno idejo,« je pojasnila ravnateljica.

Ne poučujemo samo teorije, ampak vsako stvar podpremo tudi s prakso in te učne metode potem naši učitelji prenesejo tudi v ekonomsko gimnazijo, kar je zagotovo njena dodana vrednost.

Prednost šole je v tem, da imajo dijaki, zlasti ekonomski tehniki, poleg teoretičnih tudi veliko praktičnih znanj: «Ne poučujemo samo teorije, ampak vsako stvar podpremo tudi s prakso in te učne metode potem naši učitelji prenesejo tudi v ekonomsko gimnazijo, kar je zagotovo njena dodana vrednost.« Profil ekonomskega tehnika prilagajajo novim izzivom časa z odprtim kurikulumom, torej s tistim delom učnega programa, ki se od šole do šole razlikuje: »Vnašamo določene moderne vsebine, velik poudarek dajemo trajnostnemu razvoju, varovanju okolja, odgovornosti do družbe, vsebinam socialnega podjetništva, skratka, pomembne so nam družbeno odgovorne vsebine.«

Njihovi nekdanji dijaki so uspešni ekonomisti, novinarji, učitelji, pravniki, matematiki, …

Zver Dobajeva pojasnjuje, da so za njihove dijaki najbolj zanimivi študijski programi, povezani z ekonomijo, s turizmom, sicer pa so, kot pravi, njihovi dijaki tudi novinarji, učitelji, matematiki, pravniki, poučujejo tuje jezike, …

Andreja Zver Dobaj: “Dober učitelj mora imeti v prvi vrsti rad otroke”

Na vprašanje, kaj je odlika dobrega predavatelja na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, Andreja Zver Dobaj odgovarja: »Dober učitelj mora imeti v prvi vrsti rad otroke. Seveda mora biti podkovan v svoji stroki in biti ves čas pripravljen za dodatno učenje. Pomembno je tudi, da je sam zelo motiviran za delo, kajti v nasprotnem primeru ne more motivirati dijakov. Sploh zadnje leto pa nas je naučilo, da moramo biti prilagodljivi in pripravljeni na spremembe, pri čemer ne smemo dopustiti, da nas vsaka sprememba vrže s tira.«

Kljub temu da se ves čas strokovno izobražujemo, da sodelujemo v številnih projektih, tudi za digitalne kompetence, ni mačji kašelj, da pouk v celoti prenesemo na splet.

Zver Dobajeva priznava, da je zadnje leto, ko je pouk potekal na daljavo, prineslo kar nekaj izzivov: »Moj kolektiv je zrelejši, njihova povprečna starost je 54 let. Kljub temu da se ves čas strokovno izobražujemo, da sodelujemo v številnih projektih, tudi za digitalne kompetence, ni mačji kašelj, da pouk v celoti prenesemo na splet. Sploh od danes nas jutri, kot se nam je zgodilo v prvem valu, in zagotovo je to za marsikaterega učitelja predstavljajo izziv. Posebej ponosna sem na to, da lahko danes rečem, da je to – če smem tako reči – postala že rutina.«

Večje težave se lahko pojavijo pri nekaterih drugih kompetencah; v sodelovalnem, timskem delu, v veščinah javnega nastopanja in podobno. To so veščine, ki se na daljavo osvajajo na drugačen način.

Trenutno tudi na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor izvajajo tako imenovani hibridni model poučevanja, kar pomeni, da so dijaki zaključnih letnikov v šoli in se pripravljajo na maturo, dijaki nižjih letnikov pa so še doma. Glede morebitnega manjka v znanju Zver Dobajeva pravi, da bodo to videli po ocenjevanju znanja na obeh maturah. »Sigurno luknje v znanju so, ker poučevanje ni isto, sem pa prepričana, da je mogoče kakšne luknjice v znanju tudi nadoknaditi. Večje težave se lahko pojavijo pri nekaterih drugih kompetencah; v sodelovalnem, timskem delu, v veščinah javnega nastopanja in podobno. To so veščine, ki se na daljavo osvajajo na drugačen način.«

Njihovi nekdanji dijaki se kot predavatelji pogosto vračajo na šolo

Naša sogovornica pravi, da je njihov slogan Danes sošolci, jutri poslovni partnerji: »To pomeni, da vzpodbujamo mreženje, prijateljstvo, solidarnost, sodelovanje po ali pred poukom v raznih projektih, in to tako med dijaki in tudi medgeneracijsko, torej med učitelji in dijaki. Z veseljem lahko povem, da se naši nekdanji dijaki pogosto vračajo na šolo na povabilo učiteljev – mnogi med njimi so danes prijatelji, in to kot motivatorji, podjetniki, novinarji, influencerji, če lahko uporabim to besedo. Seveda predavajo našim dijakom. Tudi zdaj na daljavo, ko smo imeli občasne težave z motiviranjem dijakov, smo povabili k sodelovanju nekaj naših nekdanjih dijakov, ki so pripomogli, da se je motivacija nekoliko dvignila.«

To pomeni, da vzpodbujamo mreženje, prijateljstvo, solidarnost, sodelovanje po ali pred poukom v raznih projektih, in to tako med dijaki in tudi medgeneracijsko, torej med učitelji in dijaki.

Na šoli sicer sledijo trendom sodobnih prijemov poučevanja, saj je šola renovirana, moderno opremljena. V vsaki učilnici sta pametna tabla – interaktivni zaslon in računalnik: “Naši dijaki smejo imeti pri pouku telefone, so celo zaželeni, seveda za šolsko delo.”

Naši dijaki smejo imeti pri pouku telefone, so celo zaželeni, seveda za šolsko delo.

“Že pred izobraževanjem na daljavo smo zelo vzpodbujali digitalne kompetence. Smo tudi v projektu inovativna pedagogika, ki vzpodbuja formativno spremljanje in uporabo digitalnih sredstev za pouk.”

Šola je vključena v program Erasmus

Med drugim je šola vključena v program mednarodne izmenjave in sodelovanja Erasmus+. “V Erasmusu sodelujemo v več projektih. Takšen, ki najdlje traja, je praksa v tujini, pri katerem lahko naši dijaki, predvsem s programa ekonomskega tehnika, pa tudi z ekonomske gimnazije, gredo za tri tedne v tujino. Tam ekonomski tehniki opravljajo prakso pri različnih delodajalcih, gimnazijci pa se tri tedne udeležujejo raznoraznih strokovnih izobraževanj in izpolnjevanj.”

Vsako leto se sicer vključujemo v nove projekte in prav vsak dijak na šoli ima v času štiriletnega izobraževanja možnost odhoda v tujino, in to za najmanj en teden, lahko pa tudi za tri.

“Vsako leto se sicer vključujemo v nove projekte in prav vsak dijak na šoli ima v času štiriletnega izobraževanja možnost odhoda v tujino, in to za najmanj en teden, lahko pa tudi za tri.”

Generacije dijakov se spreminjajo

Generacije dijakov se spreminjajo, je prepričana ravnateljica. Spreminja se tudi družba, prav tako šolski sistem in nenazadnje tudi učitelji. »Tudi jaz sem drugačna učiteljica, kot sem bila pred leti. Še posebej pa sem ponosna na to, da se v zadnjih nekaj letih k nam vpisujejo dijaki ciljno, torej takšni, ki vedo, zakaj so pri nas, ki cenijo vse, kar jim šola nudi, hkrati pa želijo v življenju početi nekaj v povezavi z ekonomijo ali podjetništvom. Vedno manj je takšnih, ki ne vedo, kaj bi, pa pridejo samo malo pogledat na šolo.«

Prizadevam si, da bi te športne oddelke, govorimo o vrhunskih športnikih, uvedli tudi v srednje strokovno izobraževanje. Trenutno je to v Sloveniji možno samo v gimnazijah.

Največji vpis v tem trenutku beležijo v programu ekonomski tehnik, razmerje med spoloma pri dijakih je uravnoteženo, v zadnjih treh letih pa dajejo velik poudarek športnikom: »Imamo tudi certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. Prizadevam si, da bi te športne oddelke, govorimo o vrhunskih športnikih, uvedli tudi v srednje strokovno izobraževanje. Trenutno je to v Sloveniji možno samo v gimnazijah. Sodelujemo s športnimi klubi v Mariboru in okolici, imamo veliko športnikov. V tem smislu se je, če govorimo o spolu, v športnih oddelkih razmerje obrnilo celo v prid fantom. Nekdo, ki ima status vrhunskega športnika, ima prilagojeno ocenjevanje in preverjanje znanja. Pri nas pa tistim res vrhunskih športnikom omogočamo tudi učno pomoč, konzultacije, daljše odsotnosti zaradi priprav, turnirjev in prilagojeno športno vzgojo. Imamo moderno opremljeno telovadnico in fitnes, naše športne pedagoginje so v stiku s trenerji, v primeru poškodb dijakom nudimo možnost vodene rehabilitacije. Sodelujemo s športnim psihologom, tako da imajo naši dijaki –športniki tudi delavnice in predavanja na teme, povezane s športom (zdrava prehrana, nevarnosti športnih stav, organizacija časa, …). Športniki imajo v jedilnici možnost izbire zdrave prehrane, zdravega obroka. Imamo celo nekaj dijakov, ki se na daljavo izobražujejo v tujini, in to ne samo v času corone, ampak tudi sicer.«

Pouk poteka le dopoldne

Pouk na šoli poteka samo dopoldne, enkrat do dvakrat na teden dijaki začenjajo že ob sedmih zjutraj. Kot pravi Andreja Zver Dobaj, je bila to želja tistih dijakov, ki se vozijo od daleč in imajo popoldne še druge obveznosti, od glasbene šole do športnih in ostalih aktivnosti.

Šolski objekt je prenovljen, na Cafovi ulici manj prometa

Zunanjost in notranjost objekta šole se je v zadnjih nekaj letih precej spremenila, spremenil se je tudi prometni režim na Cafovi ulici. “Cafova ulica je zdaj zelo lepa, tako da vabljeni vsi, da si jo ogledate. Za nas je dodana vrednost te prenove v tem, da je nekoliko manj prometa, da je ulica bolj varna za dijake in delavce šole, je pa tudi bolj pestro v smislu kakšnih dogodkov.”

Prenovljena je tudi naša telovadnica, ki je večja in moderno opremljena, v vseh učilnicah je nova oprema, celotna šola pa je dvignjena za eno nadstropje. Imamo tudi lepo, moderno opremljeno jedilnico, v kateri je mogoče dobiti več obrokov dnevno, tudi toplih.

“Prenovljena je tudi naša telovadnica, ki je večja in moderno opremljena, v vseh učilnicah je nova oprema, celotna šola pa je dvignjena za eno nadstropje. Imamo tudi lepo, moderno opremljeno jedilnico, v kateri je mogoče dobiti več obrokov dnevno, tudi toplih. Mislim, da jih je trenutno na voljo sedem; za športnike, vegetarijance, za dijake z alergijami, … Na vrhu telovadnice je čudovita terasa, na katero je mogoče dostopati kar iz jedilnice.”

Z informativnimi dnevi so zadovoljni, nove dijake pa z veseljem pričakujejo

Glede letošnjih virtualnih informativnih dni Zver Dobajeva pravi, da so bili zanimivi, saj so prvič potekali na daljavo: »Nismo točno vedeli, kaj nas čaka. Sama sem zelo zadovoljna s potekom, vse je odlično uspelo, ni bilo težav s povezavami. Obisk pa je bil primerljiv lanskemu letu, ko smo bili zelo zadovoljni z vpisom.«

Pri nas dijaki dobijo takšna znanja, ki jim potem v življenju zagotovo koristijo. Gre predvsem za področji finančne in digitalne pismenosti.

Ob koncu ravnateljica Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor našteje še nekaj razlogov, zakaj se je dobro vpisati na to šolo: »V prvi vrsti zato, ker na šoli vlada super vzdušje, super atmosfera. Ljudje nam veliko pomenijo, posvetimo se vsakemu dijaku, potrudimo se, da pri vsakem razvijamo njegova močna področja – tako pri dijakih kot pri učiteljih. Pri nas dijaki dobijo takšna znanja, ki jim potem v življenju zagotovo koristijo. Gre predvsem za področji finančne in digitalne pismenosti. Karkoli bodo v življenju počeli, bodo to potrebovali, tako v službi kot doma. In pa zato, ker smo pač fajn, tako da vabljeni vsi, ki so motivirani za delo in ki so radovedni.«

 

.