Minuli petek smo poročali, da je po preselitvi Medobčinskega redarstva iz stavbe Nigrada na Teznu v stavbo mestnega inšpektorata še preostalih šest mest na levi strani Ulice heroja Tomšiča pripadlo službenim vozilom redarstva. Ker je osem mest že rezerviranih za službena vozila Policijske uprave Maribor, tako v ulici ni bilo več prostega parkirnega mesta za uporabnike bele cone oziroma lastnike dovolilnic.

Da je rešitev le kratkoročna, so nam v prvem tednu septembru sporočili na Mestni občini Maribor. In res je bila le kratkoročna. Za službena vozila redarstva je, kot so nam potrdili, od 8. septembra na voljo parkirišče na dvorišču Ulice heroja Staneta 1.

Parkirna mesta so dobro zasedena

Tako kot je čez noč v zadnjem tednu avgustu vzniknila tabla z napisom, da so mesta odslej le za vozila redarske službe, je tudi odšla. Parkirna mesta so zdaj tako znova na voljo v sistemu bele cone. Sodeč po tem, kar smo lahko videli v torek zvečer in sredo dopoldan, so parkirišča redno zasedena bodisi s tistimi, ki plačujejo na uro, bodisi z vozili lastnikov dovolilnic.

Kot smo poročali, so morali na občini ob selitvi Medobčinske redarske službe iz stavbe na Teznu hitro najti možnost, da bi redarjem zagotovili nemoten potek dela. »Signalizacijo bomo umaknili in ta parkirišča spet sprostili takoj, ko zagotovimo parkirišča na drugi občinski površini, ki pa ni namenjena parkiranju po sistemu bele cone

Kot smo poročali, so morali na občini ob selitvi Medobčinske redarske službe iz stavbe na Teznu hitro najti možnost, da bi redarjem zagotovili nemoten potek dela. »Signalizacijo bomo umaknili in ta parkirišča spet sprostili takoj, ko zagotovimo parkirišča na drugi občinski površini, ki pa ni namenjena parkiranju po sistemu bele cone

Pomembno, da imajo zagotovljena mesta

Za redarje, ki pri svojem delu veliko uporabljajo službena vozila, je za njihovo dobro odzivnost in učinkovitost pomembno, da so ta parkirana v neposredni bližini sedeža redarstva, so nam na poizvedovanje, zakaj so sploh dobili mesta v Ulici heroja Tomšiča, zapisali na občini.

»Svoje naloge redarji izvajajo v dveh izmenah na način, da je terenski nadzor zagotovljen ob delovnikih od 7. do 22. ure, po potrebi pa nadzore izvajajo tudi ponoči in ob koncih tedna. Zato je pomembno, da imajo vedno zagotovljena prosta mesta.«